stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen ‘klimaatbeleid’

  ?

  geen ‘klimaatbeleid’

  door PVV2010
 • Geen CO2-belasting op vliegtuigen

  ?

  Geen CO2-belasting op vliegtuigen

  door PVV2010
 • Klimaatbeleid inclusief broeikasgassen uit de landbouw

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw moet een integraal onderdeel van het klimaatbeleid van Nederland gaan vormen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Energie uit afval is geen groene energie

  ?

  Energie welke is opgewekt uit landbouwafval, mest of dierlijke resten is geen groene energie, mag niet gesubsidieerd worden en mag ook niet onder die naam verkocht worden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Strenge eisen aan veehouderij

  ?

  De bio-industrie zorgt voor enorme milieuvervuiling. Om dieren in deze megastallen van voedsel te voorzien importeren we op grote schaal soja van over de hele wereld. Volgens onderzoek van de UN Food and Agricultural Organisation (FAO) wordt 90% van de geproduceerde soja op de wereld gebruikt voor voedsel van vee. Om deze soja te kunnen produceren worden oerwouden gekapt, wat meer CO2 in de lucht tot gevolg heeft. Daarnaast gaat ook de biodiversiteit verloren. Om deze hoeveelheid soja in Nederland te krijgen is dus ook transport nodig, wat weer de nodige milieuvervuiling met zich mee brengt. De drift van consumenten om zo goedkoop mogelijk vlees te eten heeft alleen maar meer schaalvergroting tot gevolg. Volgens de FAO is de bio-industrie de afgelopen jaren twee keer zo snel gegroeid als de biologische vleesindustrie. Om de biologische vlees-industrie te stimuleren, die niet dier onterend is en die leidt tot veel minder milieuvervuiling, moeten er maatregelen genomen worden. Er moeten strikte eisen komen op het gebied van dieren welzijn, zodat de bio-industrie met duizenden kippen die elkaar doodpikken, niet aan deze eisen voldoet en zal moeten sluiten. Deze eisen moeten zowel grotere leefruimtes als buiten-graas-tijd bevatten.

  door studentFPS2010
 • Donderdag Veggiedag

  ?

  De opwarming van de aarde brengt allerlei klimaatveranderingen met zich mee. Dit uit zich in bijvoorbeeld droogte, orkanen en overstromingen. Hierdoor lopen miljarden mensen gevaar. Het is tijd dat we dit proberen te beperken. De veeteelt is één van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect. Het recept tegen klimaatverandering is daarom vleesmatiging. Het voorstel is om Donderdag Veggiedag in te voeren; een dag waarop geen vlees gegeten mag worden Hierdoor wordt de uitstoot van broeikasgassen geremd, daardat er minder veeteelt en minder transport van vee is. Het resultaat is dat de opwarming van de aarde afneemt en daarmee ook de klimaatveranderingen.

  door studentFPS2010
 • Stop klimaatsubsidies

  ?

  Stop klimaatsubsidies

  door PVV2010
 • Minimumprijs voor vlees

  ?

  Omdat de gemiddelde consument graag de laagste prijs voor vlees betaalt kunnen boeren alleen groeien door een intensievere productie. Voor anders geproduceerd vlees bestaat nu alleen een kleine marktniche. Leg daarom een (hoge) minimumverkoopprijs op aan de detailhandel en dan kan de consument niet meer kiezen voor het goedkoopste vlees (alles is even duur). De consumptie van vlees vermindert en de consument wordt kritischer over de kwaliteit. Uit eten in een restaurant wordt verhoudingsgewijs goedkoper als je vlees wilt; even duur als nu, maar de consumentenprijs van de ingrediënten in de detailhandel is dan hoger dan de hele maaltijd in het restaurant, de dienstverlening krijg je er dan bij wijze van spreken 'gratis' bij.

  door rrustema

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen