stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Bescherming verworven rechten ondanks vergrijzing

  ?

  De levensverwachting neemt steeds verder toe, wat is toe te juichen. Wel zal de samenstelling van de bevolking de komende jaren ingrijpend wijzigen door de voortschrijdende vergrijzing. Het CDA ziet dat daarmee collectieve voorzieningen onder druk kunnen komen te staan. Generaties moeten daarom in gezamenlijkheid aan oplossingen werken. Het CDA gelooft dat geleidelijkheid en solidariteit tussen generaties zorgt voor maatschappelijk draagvlak, maar ook dat verworven rechten zoveel mogelijk in acht genomen moeten worden. Nederlanders van alle generaties moeten hun steentje bijdragen aan het op een verantwoorde en tegelijk leefbare wijze inbedden van de vergrijzing in onze samenleving.

  door CDA2010
 • Vrije marktwerking huizenmarkt

  ?

  De vrije marktwerking op de huizenmarkt wordt belemert door scociale huursubsidies en sociale huurwoningen. Mensen die hard werken worden nu dubbel gestraft. Ze betalen veel meer voor eenzelfde woning en ze betalen al meer belasting. Kleine Woningen op top locaties zouden vrij moeten zijn van sociale regelgeving. Hard werken en jezelf nuttig maken zou beter beloond moeten worden. We zijn niet allemaal gelijk.

  door spreeker
 • Gratis toegang tot musea.

  ?

  Gratis toegang tot musea. Museums zijn te duur. Ze zouden toegankelijker moeten zijn voor een groter publiek die er nu het geld niet voor over heeft.

  door spreeker
 • Behoud open internet

  ?

  Internet Providers mag geen gelegenheid gegeven worden innovatieve diensten (internettelefonie) of websites (YouTube) te blokkeren. Dat is goed voor de innovatie, goed voor de concurrentie en goed voor sociale cohesie. Omdat commerciƫle ondernemingen altijd zullen neigen hun concurrenten te dwarsbomen en er talloze andere prikkels zijn om zich in te laten met het internetverkeer van hun gebruikers, moet dit essentiƫle principe voor de informatiesamenleving in een wet worden vastgelegd. Als bijvoorbeeld internet providers zelf mogen bepalen welke diensten of websites ze voor hun klanten blokkeren, mits ze klanten hierover informeren. Dan staat de deur open naar een internet waar je meer moet betalen als je meer websites wil bezoeken.

  door spreeker

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen