stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Voorlichting in het Nederlands

  ?

  Geen folders of andere overheidscommunicatie in een taal anders dan Nederlands (of Fries)

  door PVV2010
 • Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  ?

  Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  door PVV2010
 • Nederlands onderwijs in het Nederlands

  ?

  Nederlands onderwijs in het Nederlands

  door PVV2010
 • Duidelijke taal

  ?

  Het Europees Referentie Kader (ERK) deelt taalvaardigheid op in zes niveaus. Het gemiddelde van Nederlanders ligt op B1. De meeste kranten hebben als niveau C1, wat twee niveaus hoger is en veel politici gebruiken C2. Uit alle taalonderzoeken blijkt dat gemiddelde Nederlanders de ambtelijke taal letterlijk niet begrijpen, laat staan als het gaat om voortijdige schoolverlaters. Het is goed om in het onderwijs zoveel mogelijk aandacht te besteden aan taal, maar het is te makkelijk, arrogant zelfs, om te stellen dat iedereen zich maar moet aanpassen aan de hoger opgeleiden. Wij willen duidelijke taal voor burgers. Formulieren moeten begrijpelijker worden gemaakt.

  door Lijst172010
 • School niet afrekenen op rekenen en taal

  ?

  Resultaten voor rekenen en taal dienen als kwaliteitsaspect voor de onderwijsinspectie, maar kunnen geen wettelijke bekostigingsvoorwaarde zijn.

  door SGP2010
 • Onderwijsinspectie toetst op kerndoelen

  ?

  Referentieniveaus voor taal en rekenen zijn niet bedoeld als knellend keurslijf, maar als hulpmiddel voor een vloeiender overgang tussen schoolsoorten. Toetsen en examens worden geijkt aan de referentieniveaus. De Inspectie toetst het onderwijs niet aan de referentieniveaus, maar aan de kerndoelen.

  door SGP2010
 • Wegwerken taalachterstanden

  ?

  D66 wil dat iedereen die dit nodig heeft de kans krijgt te werken aan een betere beheersing van de Nederlandse taal. Geen kind gaat van de basisschool af voor het behoorlijk Nederlands kan lezen en schrijven. Verbetering moet bereikt worden door extra taalles, het creëren van schakelklassen of ‘kopklassen’, of desnoods een zomercursus. D66 wil dat ook scholen in het voortgezet onderwijs stoomcursussen Nederlands aanbieden. In sommige gevallen moet zo’n cursus een verplicht karakter hebben, bijvoorbeeld als leerlingen door gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal niet mee kunnen komen. Voor volwassenen wil D66 ruimte geven aan thuislessen (in de vertrouwde omgeving), buddyprojecten en taalcoaches om de toegankelijkheid van taalonderwijs te vergroten.

  door D662010
 • Internationale vaardigheden ontwikkelen

  ?

  Op de internationale arbeidsmarkt en in de samenleving van morgen zal het met gemak kunnen gebruiken van verschillende talen en begrip van andere culturen steeds belangrijker worden. Daarom wil D66 onderzoeken of het leren van Engels op de basisschool daaraan een significante bijdrage levert en zo ja, op welke wijze dit kan worden ingevoerd. Op jonge leeftijd leren kinderen een taal haast spelenderwijs terwijl het later veel moeite kost. Daarnaast moet het leren van andere talen worden aangemoedigd. Talen zouden zoveel mogelijk door ‘native speakers’ moeten worden gedoceerd. Het spreken van vreemde talen is geen overbodige luxe, maar vergroot de kansen en keuzevrijheid van iedereen. Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt om werknemers die een e-mail kunnen versturen naar Spanje, een telefoongesprek kunnen voeren met de vestiging in Frankrijk en die een bestellijst kunnen controleren van een vracht uit Duitsland. Twintig talen leren hoeft niet maar basiskennis van Engels, Frans en Duits is geen overbodige luxe. D66 wil stages en studie in het buitenland stimuleren voor leerlingen en studenten van alle onderwijsniveaus.

  door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen