stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Bescherming verworven rechten ondanks vergrijzing

  ?

  De levensverwachting neemt steeds verder toe, wat is toe te juichen. Wel zal de samenstelling van de bevolking de komende jaren ingrijpend wijzigen door de voortschrijdende vergrijzing. Het CDA ziet dat daarmee collectieve voorzieningen onder druk kunnen komen te staan. Generaties moeten daarom in gezamenlijkheid aan oplossingen werken. Het CDA gelooft dat geleidelijkheid en solidariteit tussen generaties zorgt voor maatschappelijk draagvlak, maar ook dat verworven rechten zoveel mogelijk in acht genomen moeten worden. Nederlanders van alle generaties moeten hun steentje bijdragen aan het op een verantwoorde en tegelijk leefbare wijze inbedden van de vergrijzing in onze samenleving.

  door CDA2010
 • Breedband internet een basisbehoefte

  ?

  Internet is niet meer weg te denken uit de maatschappij en daarom zou snel internet net als in Finland een basis behoefte moeten worden. In Finland hebben de mensen vanaf 2010 minimaal recht op een 1mb verbinding en vanaf 2015 zelf minimaal 100mb!

  door spreeker

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen