stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Weg met bewaarplicht.

  ?

  Telecombedrijven en internetproviders moeten gedetailleerde gegevens bewaren over de telecommunicatie tussen alle burgers, voor opsporingsdoeleinden. Juristen oordeelden dat de bewaarplicht in strijd is met de Europese rechtsbeginselen en het Verdrag van de Rechten van de Mens. De wet is ooit bedacht om terrorisme te bestrijden. Maar zouden er echt terroristen gevangen kunnen worden door de gegevens van miljarden e-mails op te slaan? Er is nog steeds niet aangetoond dat dat zo is.

  door spreeker
 • Breedband internet een basisbehoefte

  ?

  Internet is niet meer weg te denken uit de maatschappij en daarom zou snel internet net als in Finland een basis behoefte moeten worden. In Finland hebben de mensen vanaf 2010 minimaal recht op een 1mb verbinding en vanaf 2015 zelf minimaal 100mb!

  door spreeker
 • Behoud open internet

  ?

  Internet Providers mag geen gelegenheid gegeven worden innovatieve diensten (internettelefonie) of websites (YouTube) te blokkeren. Dat is goed voor de innovatie, goed voor de concurrentie en goed voor sociale cohesie. Omdat commerciële ondernemingen altijd zullen neigen hun concurrenten te dwarsbomen en er talloze andere prikkels zijn om zich in te laten met het internetverkeer van hun gebruikers, moet dit essentiële principe voor de informatiesamenleving in een wet worden vastgelegd. Als bijvoorbeeld internet providers zelf mogen bepalen welke diensten of websites ze voor hun klanten blokkeren, mits ze klanten hierover informeren. Dan staat de deur open naar een internet waar je meer moet betalen als je meer websites wil bezoeken.

  door spreeker
 • Minder telefoontaps en internettaps

  ?

  Speerpunt: Privé blijft privé! Op dit moment worden steeds meer gegevens geregistreerd op steeds meer plekken. Er wordt geregistreerd waarvoor je je pinpas gebruikt, waar je naartoe belt, welke websites je bezoekt, wat voor boodschappen je doet en waar je naartoe reist. Deze gegevens worden lang bewaard (google bewaart informatie voor tientallen jaren) en dat is niet best. Nog even en de gegevens worden gecombineerd en iedereen kan voor een paar een euro een samenvatting van je leven kopen. De overheid werkt hard mee aan dit proces: big brother is watching you. Wat ons betreft moet er snel een grens getrokken worden. Onder het motto van veiligheid, zijn we juist steeds minder veilig en liggen onze gegevens steeds vaker – soms letterlijk – op straat. Verder willen we veel minder telefoontaps en internettaps.

  door Lijst172010
 • Voorwaarden voor tappen van communicatie

  ?

  Nederland is een van de koplopers wat betreft privacy ontnemende maatregelen zoals internettaps en telefoontaps. Deze taps zijn de laatste jaren weer fors toegenomen. Lijst 17 is tegen het structureel tappen van internetverbindingen. Bij een internettap wordt gedurende een maand al je internetverkeer nagekeken, dit is inclusief bankzaken, mails etc. Wat betreft telefoontappen zijn de vooruitzichten niet zo goed. In 2007 werd een wet aangenomen waarbij de AIVD een meldingsplicht heeft nadat je bent afgetapt. Onze Minister wilde daar vanaf, omdat dit onnodig en tijdrovend zou zijn. We zijn niet geheel tegen tappen, maar alleen wanneer aan strenge voorwaarden is voldaan. Er moet bijvoorbeeld tenminste sprake zijn van aantoonbare (mogelijke) dreiging. Lijst 17: is tegen het aftappen van internet- en telefoonverkeer zonder tussenkomst van een rechter. Zolang aftappen nog toegestaan is zal Lijst 17 er op toezien dat de meldingsplicht wordt nageleefd. Lijst 17 vindt dat internet inmiddels zo belangrijk is geworden dat mensen er niet van mogen worden afgesloten als straf vanwege bijv. illegaal downloaden.

  door Lijst172010
 • Geen internetbelasting

  ?

  Lijst 17 wil geen extra internetbelasting.

  door Lijst172010
 • Internet voor iedereen

  ?

  Internet behoort voor ieder mens toegankelijk te zijn. Het is een taak van de overheid om dat te bevorderen.

  door SP2010
 • Briefgeheim voor internet

  ?

  Internetproviders mogen zich niet inlaten met het verkeer van hun internetgebruikers, net zoals post- en telefoniebedrijven zich niet mogen inlaten met de brieven of telefoongesprekken van hun klanten.

  door SP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen