stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Behoud open internet

    ?

    Internet Providers mag geen gelegenheid gegeven worden innovatieve diensten (internettelefonie) of websites (YouTube) te blokkeren. Dat is goed voor de innovatie, goed voor de concurrentie en goed voor sociale cohesie. Omdat commerciële ondernemingen altijd zullen neigen hun concurrenten te dwarsbomen en er talloze andere prikkels zijn om zich in te laten met het internetverkeer van hun gebruikers, moet dit essentiële principe voor de informatiesamenleving in een wet worden vastgelegd. Als bijvoorbeeld internet providers zelf mogen bepalen welke diensten of websites ze voor hun klanten blokkeren, mits ze klanten hierover informeren. Dan staat de deur open naar een internet waar je meer moet betalen als je meer websites wil bezoeken.

    door spreeker

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen