stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen verplichte reductie CO2-uitstoot ontwikkelingslanden

  ?

  Hoewel klimaatverandering is veroorzaakt door de economische groei van de geïndustraliseerde landen, worden ontwikkelingslanden mede-verantwoordelijk geacht om bij te dragen aan de oplossing. De geïndustrialiseerde landen willen een systeem om hun CO2-uitstoot af te kopen door het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zouden 'koolstofmarkt'-geld krijgen als ze hun natuurgebieden intact laten en hun bossen duurzaam gebruiken. Dit betekent voor ontwikkelingslanden een oneerlijke belemmering van hun mogelijkheden van economische groei, terwijl rijke landen op dezelfde onduurzame manier verder kunnen groeien. Een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn het hier niet mee eens. Zij moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun landen willen ontwikkelen. Doordoor wordt er geëist dat de veroorzakers van de klimaatverandering hun klimaat schuld afbetalen aan ontwikkelingslanden, zodat ze effectieve adaptatiemaatregelen kunnen nemen en armoede kunnen bestrijden. Daarom is het van belang in de VN klimaatverdragen tot een standpunt te komen, waarbij de rijke landen overeenkomen onder welke condities zij hun klimaatschuld aan de ontwikkelingslanden kunnen overmaken.

  door studentFPS2010
 • Zware metalen recyclen

  ?

  In je laptop zitten allerlei zware metalen verwerkt die niet alleen slecht zijn voor het milieu, maar ook slechte regimes in arme landen aan de macht houden omdat daar de grondstoffen worden gekocht. Daarom moet voortaan minstens 20% van al die zware metalen in electronica gerecycled zijn uit e-waste.

  door democraat
 • Andere vormen van ontwikkelingssamenwerking

  ?

  De meeste mensen zijn wel voor ontwikkelingssamenwerking, maar niet voor de manier waarop. Dat komt voornamelijk omdat het geld niet altijd op de goede plek terecht komt. Lijst 17 voelt een verantwoordelijkheid voor landen waar het minder goed gaat en wil daar graag vooral op de volgende manier aan bijdragen: - Lijst 17 wil verplichte samenwerking van NGO’s. Dit verhoogt efficiëntie en in het verleden heeft dit ook veel succes met zich meegebracht. Dit blijkt ook in het onlangs vernieuwde Cotonou-verdrag. - Micro-investeringen: Je leent kleine bedragen aan mensen in armere landen, waardoor je een nieuwe groep ondernemers creëert. Er gaan geen banen verloren op deze manier, omdat je de mensen zelf aan de slag laat gaan met het geld dat ze lenen. Zij creëren nieuwe werkgelegenheid. - Patient capital: Ook hierbij wordt geld uitgeleend aan mensen in onderontwikkelde landen, alleen krijgen zij langer de tijd om hun idee/bedrijf van de grond te krijgen. Er wordt een groter bedrag geïnvesteerd in een kleiner bedrijf. - Voorwaarden voor ontwikkelingshulp: Het is belangrijk dat geldstromen op de goede plek terecht komen. Lijst 17 ziet echter niets in het opdringen van democratie als voorwaarde voor hulp. In het algemeen willen we de focus meer leggen op kennisoverdracht dan op materieel.

  door Lijst172010
 • Subsidies voor individuele programmeurs

  ?

  Om vrije software te schrijven voor het publieke domein is inkomenssteun nodig voor programmeurs. Ze stellen projecten op een website en de voorstellen met de meeste stemmen krijgen een aantal maanden loon. Als de beloofde resultaten erg tegenvallen dan kost dat reputatie en verkleint het de kans op een vervolg. Geslaagde projecten leveren een goede reputatie en potentiële klanten op. Programmeurs van over de hele wereld mogen mee doen, voor de beste kwaliteit en als middel om een "braindrain" naar het westen te voorkomen.

  door rrustema
 • Arbeidsmigratie uit arme landen

  ?

  Verdiensten van economische migranten uit arme landen zijn 15 keer hoger dan wat ze in hun land van afkomst zouden verdienen. Ze dragen dus bij aan een toename van het aantal kinderen dat daar naar school gaat en aan de reductie van kindersterfte in het eigen land. Ondertussen daalt de beroepsbevolking in het westen. De VN zegt: "arbeidsmigranten verhogen de economische productie en geven meer dan zij nemen."

  door rrustema

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen