stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen verplichte reductie CO2-uitstoot ontwikkelingslanden

  ?

  Hoewel klimaatverandering is veroorzaakt door de economische groei van de geïndustraliseerde landen, worden ontwikkelingslanden mede-verantwoordelijk geacht om bij te dragen aan de oplossing. De geïndustrialiseerde landen willen een systeem om hun CO2-uitstoot af te kopen door het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zouden 'koolstofmarkt'-geld krijgen als ze hun natuurgebieden intact laten en hun bossen duurzaam gebruiken. Dit betekent voor ontwikkelingslanden een oneerlijke belemmering van hun mogelijkheden van economische groei, terwijl rijke landen op dezelfde onduurzame manier verder kunnen groeien. Een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn het hier niet mee eens. Zij moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun landen willen ontwikkelen. Doordoor wordt er geëist dat de veroorzakers van de klimaatverandering hun klimaat schuld afbetalen aan ontwikkelingslanden, zodat ze effectieve adaptatiemaatregelen kunnen nemen en armoede kunnen bestrijden. Daarom is het van belang in de VN klimaatverdragen tot een standpunt te komen, waarbij de rijke landen overeenkomen onder welke condities zij hun klimaatschuld aan de ontwikkelingslanden kunnen overmaken.

  door studentFPS2010
 • Lagere lasten voor kleine bedrijven met ziek personeel

  ?

  De lasten voor het doorbetalen van ziek personeel worden voor kleine bedrijven eerlijker verdeeld.

  door SP2010
 • Huurbescherming voor zelfstandigen

  ?

  Zelfstandigen die een bedrijfspand huren, krijgen een betere huurbescherming.

  door SP2010
 • Geen gedwongen lidmaatschap van publiekrechtelijke organisaties

  ?

  Geen gedwongen lidmaatschap van publiekrechtelijke organisaties zoals het Landbouwschap

  door PVV2010
 • Aanbestedingen kleine ondernemers

  ?

  Eind 2009 verschijnt er een nieuw voorstel voor de aanbestedingswet. De VVD is voor een erkenning voor meerdere jaren wanneer een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan. Verder moeten ook kleine bedrijven (de plaatselijke hovenier bijvoorbeeld) een reële kans maken op een opdracht. Om die reden moeten onrealistisch hoge jaaromzet-eisen die aan inschrijvers gesteld worden, vervallen. Verder moet de aanbestedingsgrens zo hoog mogelijk worden gelegd. Het is belachelijk dat vijf leveranciers voor een order voor nieuwe stoelen in de Raadszaal van het gemeentehuis van € 40.000, een document van 40 pagina’s moeten schrijven. De totale tijd die door het bedrijfsleven aan de aanbesteding besteed wordt, is kostbaarder dan de hele opdracht. De dolmakende en geldverslindende papierwinkel die nu met het aanbestedingsprocedures gemoeid is, moet zo snel en zoveel mogelijk gestript worden. Want een dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

  door VVD2010
 • Makkelijker ondernemen

  ?

  De VVD wil ook nieuwe ondernemers kansen bieden. Dat is hard nodig, want de drempel voor het starten van een onderneming is nog steeds hoog. Ingewikkelde vergunningen en regels en een beperkte toegang tot kredietverlening weerhouden mensen ervan een onderneming te starten. De VVD wil dat de overheid iemand die het lef heeft een eigen onderneming te beginnen niet moet lastigvallen maar moet ondersteunen. Daarom worden startende ondernemers de eerste drie jaar vrijgesteld van belastingen op de eerste 15.000 euro rendement en blijven verliezen verrekenbaar. Wie als particulier in een startende onderneming investeert, betaalt bovendien de eerste drie jaar geen belasting op rendement. De VVD kiest hiermee voor uitbreiding van de ‘tante-agaathregeling’, waarmee de procedure voor het starten van een onderneming wordt vereenvoudigd. Als een (startende) ondernemer een vergunning aanvraagt en de vergunningverlener reageert te traag, moet de vergunning automatisch worden verstrekt.

  door VVD2010
 • Trendmatig begrotingsbeleid

  ?

  D66 is voorstander van het handhaven van het trendmatige begrotingsbe­leid: er is een vast plafond voor de overheidsuitgaven en de overheidsinkomsten ademen mee met de conjunctuur. Hierdoor heeft de overheid een stabilise­rende werking op de economie.

  door D662010
 • Versnellen en versimpelen vergunningsprocedures

  ?

  Versnellen en versimpelen vergunningsprocedures

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen