stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Green New Deal

  ?

  We stellen een omvattende strategie voor de energie-, klimaat- en kredietcrisis voor. Milieuvriendelijke initiatieven worden gestimuleerd om economisch herstel te bevorderen. Er wordt sterk geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, waardoor meer banen ontstaan en de werkloosheid afneemt. Nederland wordt zo veel mogelijk zelfvoorzienend en verkrijgt daardoor een voordelige concurrentiepositie op de internationele markt. De huidige industrie gaat over in een koolstofarme economie en er komt een heffing op energie en grondstoffen. Het beleid en de nieuwe financieringsmethoden zorgen ervoor dat het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk wordt teruggedrongen. Dit vermindert klimaatverandering en creëert de mogelijkheid om energietekorten veroorzaakt door Peak Oil aan te kunnen. Het is een groene hervorming van de huidige economie.

  door studentFPS2010
 • Microfinanciering

  ?

  D66 wil dat de mogelijkheid van microfinanciering zo breed mogelijk beschikbaar wordt. Door deze financiering komen kleine ondernemers, waaronder ZZP­ers, makkelijker aan een startkapitaal.

  door D662010
 • Tobintaks

  ?

  Een systeem van meer vaste wisselkoersen helpt nieuwe chaos te voorkomen. Een Tobintaks op internationale financiële transacties en dus ook op flitskapitaal zorgt ook voor meer rust (de zogenaamde Robin Hood-belasting). Met de opbrengst ervan helpen we extreme armoede en klimaatproblemen tegen te gaan.

  door SP2010
 • Internationale financiële autoriteit

  ?

  Een mondiale Financiële Autoriteit, waarin het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgaat, moet het financiële stelsel beter beschermen. Andere landen – buiten de G20 – krijgen daar een stevigere stem in. Ook de Wereldbank wordt gedemocratiseerd.

  door SP2010
 • Flitskapitaal stoppen

  ?

  Aan flitskapitaal wordt in internationaal verband paal en perk gesteld. Hedgefondsen die misbruik maken van het vrije kapitaalverkeer, worden aangepakt.

  door SP2010
 • Internationale reservemunt

  ?

  De dollar werkt instabiliteit in de hand. De centrale rol van de dollar wordt overgenomen door een volwaardige internationale reservemunt, gebaseerd op de al bestaande speciale trekkingsrechten (SDR’s) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

  door SP2010
 • EU2020 niet vrijblijvend

  ?

  D66 wil dat Nederland proactief positie kiest in het plan EU2020 en bij het eigen economisch beleid optimaal gebruik maakt van de kansen die dit voor Nederland biedt. EU2020 kan alleen een succes worden met bindende afspraken. Dus geen vrijblijvendheid meer, maar gebruik maken van bindende wetten en regels, meetbare targets, die publiekelijk worden geëvalueerd.

  door D662010
 • Een nationale investeringsbank

  ?

  We maken een nieuwe nationale investeringsbank. Die gaat kredieten verstrekken aan gezonde en goed geleide bedrijven, die nu van gewone banken geen krediet kunnen krijgen.

  door SP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen