stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Betere schoolgebouwen

  ?

  Sommige schoolgebouwen verkeren in slechte staat. Door achterstallig onderhoud kan het binnenklimaat zo slecht zijn dat het de leerprestaties van leerlingen beïnvloedt en zelfs gezondheidsproblemen veroorzaakt. D66 wil verouderde scholen zo snel mogelijk renoveren of herbouwen. Gemeenten moeten het geld dat hiervoor bestemd is niet oppotten, maar aan de scholen die het nodig hebben ter beschikking stellen.

  door D662010
 • Gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg

  ?

  De gemeente is verantwoordelijk voor de regie van diverse zorgnetwerken, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Zorg Adviesteam.

  door SGP2010
 • Alleen evenementen als de factuur van de politie betaald wordt

  ?

  Evenementen kosten tijd van de politie, terwijl die evenementen doorgaans recreatief zijn. Laat de recreanten op zo'n evenement dan ook betalen, in plaats van de rekening bij alle belastingbetalers neerleggen. Het is aan de organisatie van het evenement om het budget rond te krijgen, maar de rekening voor beveiliging kan niet langer over de schutting gegooid worden bij de overheid. Als de organisator geen goed plan heeft voor de beveiliging en/of een budget voor politie-inzet krijgen ze geen vergunning om het evenement te mogen organiseren. Dit moet ook gelden voor evenementen van een gemeente. De prijs ervan moet bekend worden gemaakt en er mag geen korting worden berekend omdat het evenement gewenst is door de gemeente ("city marketing").

  door rrustema
 • Geen inkomenspolitiek door gemeenten

  ?

  Het moet lonen om te gaan werken. In Nederland gaan werkloze alleenstaande ouders die vier dagen in de week tegen het minimumloon gaan werken er flink in inkomen op achteruit. Dat vindt de VVD onacceptabel. Er moet daarom een reëel en als stimulerend ervaren verschil in netto besteedbaar inkomen tussen uitkering en loon worden gecreëerd. Veel van de inkomensafhankelijke maatregelen die deze ́armoedeval ́ creëren, komen van gemeenten. De VVD is tégen inkomenspolitiek door gemeenten. De VVD wil daarom de bevoegdheid van gemeenten aan banden leggen om de bijzondere bijstandsnorm uit te breiden, zodat lokaal zo min mogelijk aan inkomenspolitiek wordt gedaan.

  door VVD2010
 • Maximum voor onroerendezaakbelasting

  ?

  Gemeenten zullen, net als de rijksoverheid, de komende jaren gaan bezuinigen. De VVD wil niet dat gemeenten deze bezuiniging op burgers afwentelen. Daarom wil de VVD voor het eigenarendeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) een maximum instellen. Dit geldt ook voor de ozb op bedrijfspanden.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen