stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Gemeentelijke armoedebestrijding

  ?

  Voedselbanken moeten overbodig worden. Het is beschamend dat de overheid mensen niet voldoende kan helpen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Het geld dat bestemd is voor gemeentelijke armoedebestrijding en schuldhulpverlening moet daar ook daadwerkelijk voor worden gebruikt.

  door SP2010
 • Schaalvergroting in onderwijs (deels) terugdraaien

  ?

  Er moet een limiet komen aan het aantal scholieren dat onder hetzelfde overkoepelende bestuur in een basis- of middelbare school zit. Leraren kennen hun leerlingen weer bij naam en bestuurders moeten weten wat er speelt. Dit komt het onderwijs ten goede. Een aantal bestuurders van scholengemeenschappen hebben elke band met de werkvloer verloren. Het zorgt voor een extra laag management en zo ontstaat er een kloof tussen de realiteit van alledag en het bestuur. Die kloof moet verdwijnen.

  door Lijst172010
 • Nederlandse Antillen kiezen eigen toekomst

  ?

  De inwoners van de Nederlandse Antillen beslissen zelf over hun staatsrechtelijke toekomst. Nederland kan hun schulden pas saneren als ze een goed bestuur en voldoende eigen inkomsten hebben.

  door SP2010
 • 20 procent minder ambtenaren

  ?

  20 procent minder ambtenaren

  door PVV2010
 • Einde wachtgeldregeling

  ?

  Afschaffen luxe wachtgeldregelingen voor politici: onder het normale ww-regime

  door PVV2010
 • Duidelijke samenwerking tussen scholen

  ?

  Het moet duidelijk zijn welke zorg de afzonderlijke scholen (die samenwerken) minimaal bieden.

  door SGP2010
 • Aantal leden Tweede Kamer terug naar 100

  ?

  Aantal leden Tweede Kamer terug naar 100

  door PVV2010
 • Bindend referendum

  ?

  we voeren het bindend referendum in

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen