stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Minimumloon even hoog voor alle leeftijden

  ?

  Langdurig en uitzichtloos werklozen met een uitkering zijn in Nederland voornamelijk ouderen zonder opleiding. Voor minimumloon-werk zijn ze onaantrekkelijk omdat scholieren en studenten niet alleen goedkoper zijn, maar - vooral de hoger opgeleiden onder hen - doorgaans ook efficiënter werken. In de horeca zie je dat zelfs 30-plussers al vervangen worden door scholieren en studenten die goedkoper zijn. Dat ze het vak niet beheersen weegt op tegen de besparing op loon. Buiten Nederland word je veel vaker bediend door vakmensen met grijs haar. Eigenlijk moeten scholieren en studenten hun tijd stoppen in het volgen van onderwijs. Als ze willen werken zouden ze een eerlijke concurrentie moeten aangaan met ouderen die ervaring en vaardigheden hebben. Nu is er een oneerlijke concurrentie op prijs waardoor jongeren makkelijk aan werk komen. Ze realiseren zich nu alleen niet dat ze op den duur weer vervangen worden door jongere werknemers of leeftijdgenoten die niet zijn gaan werken. Het minimumloon moet daarom voor jongeren gelijk getrokken worden met ouderen. Voor iedereen een even hoog minimumloon.

  door rrustema
 • Scholing en beloning leraren

  ?

  Het scholingsfonds voor leraren is een groot succes. Het Actieplan Leraren voeren we doortastend en onverkort uit; de salarisontwikkeling van leraren moet gekoppeld blijven aan de salarissen in de markt. Met een Actieplan Leraren 2.0 stimuleren we de bij- en nascholing van docenten verder. Nieuwe docenten verdienen goede begeleiding op hun school.

  door PvdA2010
 • Van loondienst naar zelfstandig ondernemen

  ?

  De overstap van loondienst naar zelfstandig ondernemen moet worden versoepeld. Voor ZZP­ers in de situatie van werk naar werk zullen faciliteiten moeten worden gecreëerd, zodat zij gebruik kunnen maken van kinderopvang en aftrekbaarheid van kosten van bedrijfsruimten.

  door D662010
 • Gelijke beloning mannen en vrouwen

  ?

  We accepteren geen loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen. Om vrouwen gelijke kansen te geven om te werken worden beloningsverschillen aangepakt en komen er meer mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren, zowel voor moeders als voor vaders.

  door SP2010
 • Verlaging tarief eerste belastingschijven

  ?

  D66 wil de belastingtarieven voor - met name - de lagere inkomens verlagen, via het belastingtarief in de eerste twee schijven, via de inkomensafhankelijke arbeids­- en combinatiekorting. Daarmee vergroten we hun besteed­baar inkomen. Juist door werk vanaf het minimumloonni­veau te stimuleren, kunnen we ook de huidige ‘outsiders’ (de mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeids­markt) een prikkel geven om zich aan te bieden.

  door D662010
 • AOW-leeftijd op 65 jaar

  ?

  De AOW-leeftijd blijft 65 jaar en vervroegd uittreden blijft mogelijk. Mensen krijgen wel het recht om na hun 65e door te werken, met dezelfde rechten en plichten als andere werknemers. We moeten mensen tot 65 jaar aan het werk helpen en aan het werk houden.

  door SP2010
 • Minimumloon 5% hoger

  ?

  Het minimumloon en het sociale minimum worden de komende jaren met in totaal 5 procent verhoogd. De minimumjeugdlonen vanaf 18 jaar worden verhoogd en op termijn gelijkgetrokken met de volwassen minimumlonen.

  door SP2010
 • Einde aan bobocultuur in de zorgsector

  ?

  Einde aan bobocultuur in de zorgsector, Balkenendenorm invoeren

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen