stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Generieke, snelle subsidies voor innovatie

  ?

  Er moeten enkele eenvoudige regelingen worden opgezet die generiek van aard zijn. Dat betekent dat niet een bepaalde technologie of werkwijze wordt gestimuleerd maar dat de innovatie in algemene zin wordt bevorderd. Kleine, specifieke innovatiesubsidies worden geschrapt. De generieke subsidies die overblijven, moeten sneller worden toegekend.

  door VVD2010
 • Energieverbruik in jaarrekening grotere bedrijven

  ?

  Grotere bedrijven moeten in hun jaarrekeningen laten zien hoeveel energie zij hebben bespaard ten opzichte van het vorige jaar

  door PartijvoordeDieren2010
 • Lagere lasten voor kleine bedrijven met ziek personeel

  ?

  De lasten voor het doorbetalen van ziek personeel worden voor kleine bedrijven eerlijker verdeeld.

  door SP2010
 • Huurbescherming voor zelfstandigen

  ?

  Zelfstandigen die een bedrijfspand huren, krijgen een betere huurbescherming.

  door SP2010
 • Geen gedwongen lidmaatschap van publiekrechtelijke organisaties

  ?

  Geen gedwongen lidmaatschap van publiekrechtelijke organisaties zoals het Landbouwschap

  door PVV2010
 • Terugdraaien rookverbod

  ?

  Terugdraaien rookverbod

  door PVV2010
 • Aanbestedingen kleine ondernemers

  ?

  Eind 2009 verschijnt er een nieuw voorstel voor de aanbestedingswet. De VVD is voor een erkenning voor meerdere jaren wanneer een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan. Verder moeten ook kleine bedrijven (de plaatselijke hovenier bijvoorbeeld) een reële kans maken op een opdracht. Om die reden moeten onrealistisch hoge jaaromzet-eisen die aan inschrijvers gesteld worden, vervallen. Verder moet de aanbestedingsgrens zo hoog mogelijk worden gelegd. Het is belachelijk dat vijf leveranciers voor een order voor nieuwe stoelen in de Raadszaal van het gemeentehuis van € 40.000, een document van 40 pagina’s moeten schrijven. De totale tijd die door het bedrijfsleven aan de aanbesteding besteed wordt, is kostbaarder dan de hele opdracht. De dolmakende en geldverslindende papierwinkel die nu met het aanbestedingsprocedures gemoeid is, moet zo snel en zoveel mogelijk gestript worden. Want een dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

  door VVD2010
 • Aanbestedingen ook open voor het MKB

  ?

  De VVD wil mkb’ers meer kansen geven, bijvoorbeeld door hun toegang te geven tot overheidsaanbestedingen. Als de overheid een opdracht wil aanbesteden, moeten bedrijven die deze opdracht willen hebben aan zo veel voorwaarden voldoen dat mkb’ers nauwelijks een kans maken. De VVD wil dat voor kleine aanbestedingen minder strenge voorwaarden gaan gelden, zodat ook kleine en middelgrote bedrijven een reële kans maken bij aanbestedingen. De product- en bedrijfschappen worden afgeschaft.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen