stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Erkenning maatschappelijk verantwoord ondernemen

  ?

  Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt rekening gehouden met tevreden medewerkers en het maken van winst, zonder dat dit ten koste gaat van mens en natuur. MVO is voordelig voor zowel bedrijven als consumenten. Ondernemers moeten worden aangespoord en gestimuleerd om met MVO te beginnen, zodat uiteindelijk elk bedrijf meewerkt aan het opbouwen van een duurzaam systeem. Om dit te kunnen realiseren, moeter er onder andere meer subsidies beschikbaar worden gesteld en moeten ondernemers die overschakelen naar MVO erkend worden.

  door studentFPS2010
 • Duurzaam ondernemen stimuleren

  ?

  Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker aspect in de politiek en samenleving. Toch wordt er bij bedrijven en ondernemingen nog lang niet altijd een duurzaam beleid gevoerd. Dit zou je met kleine aanpassingen echter wel kunnen doen. Duurzaam ondernemen staat voor People Planet Profit. Als er bij dit concept extra wordt gekeken naar 'Planet' zouden bedrijven onder duidelijke voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. De kernpunten van duurzaam ondernemen zijn een goed vervoersmanagement. Een duidelijke bestemming of recycling voor afval. Een duurzaam huishoudelijk beleid (bijvoorbeeld stand-by-modus op computers). Als bedrijven denken in aanmerking te komen zullen ze een rapport met onder andere deze gegevens daarin opgenomen op moeten sturen naar het ministerie. Deze zal het in behandeling moeten nemen en kijken of het aan de vooraf opgestelde richtlijnen voldoet. Er wordt vervolgens wel of geen subsidie uitgekeerd. Bedrijven met subsidie zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

  door studentFPS2010
 • Ondersteun maatschappelijk verantwoord ondernemen

  ?

  Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle mogelijke manieren ondersteunen. Hier hoort ook bij dat de overheid zelf alleen maar gebruik gaat maken van de diensten van deze 'groene ondernemingen' indien mogelijk. Om te voorkomen dat deze ondernemers voorbij gestreeft worden door minder bewuste ondernemers zullen er maatregelen genomen moeten worden. Zo zijn deze ondernemers gebaat bij duidelijk milieuregels, want die helpen deze groene innovatieve bedrijven de markt te veroveren. Vergunningen moeten sneller worden verleend aan groene initiatieven van burgers en bedrijven. Op deze manier maken we Nederland een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen.

  door studentFPS2010
 • Thuiswerken en werken in de buurt wordt gestimuleerd.

  ?

  De overheid moet stimuleren dat werknemers thuis kunnen werken. Dit moet alléén gelden voor beroepen waar thuiswerk geschikt voor is.

  door Piratenpartij2010
 • Duurzaam winkelbeleid promoten

  ?

  In winkels wordt veel energie onnodig verbruikt. Men moet proberen dit verbruik terug te dringen door winkeleigenaren te laten kiezen voor duurzame oplossingen. Hierbij valt te denken aan het terugdringen van het aantal uitgegeven plastic tasjes, gesloten koeling in bijvoorbeeld supermarkten, energiezuinige verlichting, kassabonnen alleen printen wanneer de klant dat wenst en het bouwen van een voorportaal of draaideur om warmte of koelte binnen winkels te houden.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen