Piratenpartij2010 details

punten 319
rol party program
titel
website
over ons Onze zeven kernpunten zijn: -Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden -Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving -Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt  -Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen  -Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling -Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen -Overheid open en inzichtelijk maken

Piratenpartij2010 voorstellen

vergelijk uw stemmen met Piratenpartij2010

kandidaat

nog geen kandidaat gekozen

volgers

kandidaat zonder aanhang