stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Medische patenten kosten levens en maken de zorg onbetaalbaar en worden afgeschaft.

  ?

  Patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden veroorzaken monopolies en daardoor inefficiƫnte marktwerking. Daardoor is de prijs per pil of behandeling een veelvoud van de kosten ervan en kan de maatschappij het onderzoek naar medische technieken en medicijnen niet sturen. De Piratenpartij schaft patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden met voorrang af. Zo wordt het mogelijk publieke middelen te besparen en toch meer geld in te zetten voor door het publiek gewenste medische research.

  door Piratenpartij2010
 • Patenten die innovaties belemmeren worden nietig verklaard.

  ?

  Als patenten innovatie belemmeren, is er een fout gemaakt door het patentbureau of is er een nieuwe situatie ontstaan. Er komt een wet waardoor de rechter een gegeven patent niet alleen op basis van gebrek aan innovatie, maar ook op basis van een innovatiebelemmerend effect kan afnemen. Het aanvechten van een patent gebeurt op kosten van de patentverlenende instantie, die de ingeschatte kosten van procedures doorrekent in de patentkosten voor de patenthouder.

  door Piratenpartij2010
 • Geen patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden.

  ?

  Patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden veroorzaken monopolies en daardoor inefficiƫnte marktwerking. De kosten per pil of behandeling zijn enorm groot en de maatschappij kan het onderzoek naar medische technieken en medicijnen niet sturen. Door patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden met voorrang af te schaffen, wordt het mogelijk bespaarde publieke middelen voor door het publiek gewenste research in te zetten.

  door Piratenpartij2010
 • Kennis die mede met publiek geld is ontwikkeld op universiteiten en andere instellingen is open en patentvrij en moet kosteloos en vrij toegankelijk zijn.

  ?

  Kennis die mede met publiek geld is ontwikkeld op universiteiten en andere instellingen is open en patentvrij en moet kosteloos en vrij toegankelijk zijn.

  door Piratenpartij2010
 • Softwarepatenten remmen innovatie en worden afgeschaft.

  ?

  Software is bij uitstek een gebied waarin innovatie in kleine stappen plaats vindt. Juist hier kan direct geprofiteerd worden van het afschaffen van patenten. Het patenteren van (delen van) processen en interfaces belemmert de ontwikkeling van innovaties op die processen en interfaces, omdat die gebaseerd zijn op het combineren en aanvullen ervan. Wanneer onderdelen niet met andere onderdelen gecombineerd kunnen worden, stopt de ontwikkeling of wordt deze sterk vertraagd.

  door Piratenpartij2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen