stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Schaalvergroting in onderwijs (deels) terugdraaien

  ?

  Er moet een limiet komen aan het aantal scholieren dat onder hetzelfde overkoepelende bestuur in een basis- of middelbare school zit. Leraren kennen hun leerlingen weer bij naam en bestuurders moeten weten wat er speelt. Dit komt het onderwijs ten goede. Een aantal bestuurders van scholengemeenschappen hebben elke band met de werkvloer verloren. Het zorgt voor een extra laag management en zo ontstaat er een kloof tussen de realiteit van alledag en het bestuur. Die kloof moet verdwijnen.

  door Lijst172010
 • Nederlands onderwijs in het Nederlands

  ?

  Nederlands onderwijs in het Nederlands

  door PVV2010
 • Schooluitval en spijbelen tegengaan

  ?

  Schooluitval en spijbelen tegengaan

  door PVV2010
 • Handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart

  ?

  handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart

  door PVV2010
 • Scholing en beloning leraren

  ?

  Het scholingsfonds voor leraren is een groot succes. Het Actieplan Leraren voeren we doortastend en onverkort uit; de salarisontwikkeling van leraren moet gekoppeld blijven aan de salarissen in de markt. Met een Actieplan Leraren 2.0 stimuleren we de bij- en nascholing van docenten verder. Nieuwe docenten verdienen goede begeleiding op hun school.

  door PvdA2010
 • Ambachtsschool terug

  ?

  Ambachtsschool terug

  door PVV2010
 • Geen samenvoeging HBO en universiteit

  ?

  Geen samenvoeging HBO en universiteit

  door PVV2010
 • Vast moment voor nieuwe kwalificatiedossiers in beroepsonderwijs

  ?

  Voortdurende aanpassing van de inhoud van kwalificatiedossiers moet worden tegengegaan. Er komt een vast moment waarop nieuwe versies worden doorgegeven.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen