stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Minister Jeugd en Gezin is nodig

  ?

  Om aan het belang van gezin en jeugd uitdrukking te blijven geven, is een minister van Gezin en Jeugd opnieuw nodig. Deze minister is ook verantwoordelijk voor onderwerpen als peuterspeelzalen en kinderopvang.

  door SGP2010
 • Gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg

  ?

  De gemeente is verantwoordelijk voor de regie van diverse zorgnetwerken, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Zorg Adviesteam.

  door SGP2010
 • Campus voor criminele jongere

  ?

  Succesvolle campussen voor jongeren, die dreigen af te glijden naar criminaliteit, worden voortgezet.

  door SGP2010
 • Lik-op-stuk-beleid jeugdcriminaliteit

  ?

  Bij jeugdcriminaliteit wordt lik-op-stuk-beleid gevoerd, zoals het innemen van scooters en brommers na het plegen van een misdrijf.

  door ChristenUnie2010
 • Meer vervoer in de avond en nacht

  ?

  Overdag zijn de verbindingen redelijk goed, maar ’s avonds en ’s nachts zijn veel steden en wijken slecht bereikbaar. Veel jongeren hebben daardoor moeite om thuis te komen. Er moeten daarom meer nachtbussen en –treinen komen. Speerpunt: Lijst 17 wil meer openbaar vervoer in de avond en nacht.

  door Lijst172010
 • Problemen in jeugdzorg oplossen

  ?

  De Jeugdzorg functioneert niet goed. Zo worden jongeren met een zorgindicatie vaak in justitiële inrichtingen geplaatst vanwege ruimtegebrek en zijn de wachtlijsten in het algemeen te lang. Als je in Nederland als jongere een strafbaar feit pleegt, ben je niet in contact met 1 organisatie, maar gelijk met een stuk of 16. Het is net een spinnenweb, waar je dan moeilijk uitkomt. Voor Lijst 17 heeft het een hoge prioriteit om deze en andere problemen in de Jeugdzorg op te lossen.

  door Lijst172010
 • Geen uitsluiting

  ?

  Lijst 17 staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. We willen kansen bieden aan ALLE jongeren, niets slechts aan bepaalde groepen. Alle jongeren, onafhankelijk van sociale klasse of achtergrond moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het wordt tijd dat Nederland inziet dat diversiteit juist een kracht kan zijn in plaats van een zwakte. Natuurlijk moet wangedrag hard worden aangepakt, maar Lijst 17 gelooft dat vrijwel alle jongeren willen meedoen aan onze maatschappij, als ze zich maar welkom voelen en kansen zien. Lijst 17 vindt wel dat meedoen van twee kanten moet komen. Het is nodig dat iedereen de Nederlandse taal leert. Voorts zien we jongeren vaak verdwalen in het bureaucratische web van de overheid. Wij willen daarom dat alle communicatie vanuit de overheid begrijpelijker wordt geformuleerd en dat er een centraal aanspreekpunt komt voor jongeren met vragen over onderwijs of ondernemen. Wij willen laten zien dat jongeren samen moeten strijden tegen de onverdraagzaamheid. Zij moeten straks samen met elkaar deze samenleving draaiende houden. Zij zijn nog flexibel en komen op school met veel culturen in aanraking.

  door Lijst172010
 • Jeugdloket

  ?

  Voor veel jongeren is het door de taalbarrière extra lastig om iets voor elkaar te krijgen bij de overheid. Ze worden nog vaker van het kastje naar de muur gestuurd. Als je als jongere in Nederland een strafbaar feit pleegt krijg je opeens met 16 organisaties tegelijk binnen Jeugdzorg te maken. Al deze organisaties samen - denk aan o.a. Family’s First en Cardea -, maken het niet overzichtelijker. Het is simpel: er moet een jeugdloket komen waar jongeren op een laagdrempelige manier duidelijk wordt gemaakt waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen. Voor hulp bij uitkeringen, voor vragen over werk, bij problemen met ouders, als je wilt ondernemen - gewoon een loket dat je verder helpt.

  door Lijst172010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen