stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Gemeentelijke armoedebestrijding

  ?

  Voedselbanken moeten overbodig worden. Het is beschamend dat de overheid mensen niet voldoende kan helpen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Het geld dat bestemd is voor gemeentelijke armoedebestrijding en schuldhulpverlening moet daar ook daadwerkelijk voor worden gebruikt.

  door SP2010
 • Verbied geldleenreclames

  ?

  Geldleenreclames worden verboden.

  door SP2010
 • Éénmalige schuldhulpsanering

  ?

  Eén keer gebruik maken van schuldhulpsanering is het maximum

  door PVV2010
 • Incassobedrijven aan banden

  ?

  Er komt een wettelijk maximum voor het tarief dat incassobedrijven in rekening brengen voor openstaande rekeningen.

  door SP2010
 • Kennis vrij, lokaal protectionisme

  ?

  Vrijhandel in de kennis maar protectionisme op je stadsdeeltuintje. Vrijhandel heeft voordelen en nadelen. Het grootste voordeel is de globale verspreiding van kennis en technologie en het grootste nadeel is dat het armoede bevordert en rijken rijker maakt. Armoede is één van de hoofdoorzaken van milieuproblemen. Stel dat kennis met iedereen over hele wereld wordt gedeeld maar dat aan de andere kant mensen met dezelfde fauna en flora (geografisch gebied) samenwerken om zelfvoorzienend te zijn. Dit zou ten voordele zijn van het milieu en de dwangmatige concurrentie tussen bedrijven misschien verminderen die zou vertaald kunnen worden in concurrentie op het vlak van kennis.

  door studentFPS2010
 • Armoedebestrijding

  ?

  Voor D66 is participatie het meest effectief bij bestrijding van armoede: scholing en werk leiden tot een duurzame weg uit de armoede. Voor mensen die echt niet aan het werk komen in een reguliere baan, is er een beschaafd sociaal vangnet. Omdat aan armoedeproblemen vaak schulden ten grondslag liggen, moet financiële educatie een hoek­ steen zijn bij het bestrijden van armoede. D66 vindt dat bij de schuldenproblematiek het individu en niet de schuld centraal moet staan.

  door D662010
 • Overtredingen bestraffen met zelf gekozen gevangenisstraf

  ?

  Een overtreding is een licht strafbaar feit, een misdrijf is zwaar. Verkeersovertredingen worden tegenwoordig administratiefrechtelijk afgehandeld en niet strafrechtelijk. Veel mensen krijgen daar mee te maken en het wordt vaak gezien als een soort van belasting in plaats van een straf. Niet alleen is voor velen het betalen van de boete een zwakke, pijnloze straf, het treft mensen uit een lage sociaal-economische klasse relatief harder dan andere burgers; een vorm van klasse-justitie. Daarnaast is voor veel burgers (van alle rangen en standen) een overtreding weinig beschamend. Zet daarom de optelsom van een reeks overtredingen om in een gevangenisstraf, in te lossen op een zelf gekozen moment. Vrije tijd is vaak dierbaarder voor welvarende burgers dan geld. Voor arme burgers is een boete zo niet langer een disproportioneel deel van het krappe maandbudget. Een burger die veel overtredingen heeft begaan moet dan een weekendje de gevangenis in samen met overtreders van misdrijven (criminelen).

  door rrustema
 • Verplichte budgetcursus

  ?

  Verplichte budgetcursus voor personen in de schuldhulpsanering, uiteraard op eigen kosten

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen