stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Westerschelde: geen nieuwe verdiepingen meer

  ?

  Westerschelde: geen nieuwe verdiepingen meer

  door PVV2010
 • Tobintaks

  ?

  Een systeem van meer vaste wisselkoersen helpt nieuwe chaos te voorkomen. Een Tobintaks op internationale financiële transacties en dus ook op flitskapitaal zorgt ook voor meer rust (de zogenaamde Robin Hood-belasting). Met de opbrengst ervan helpen we extreme armoede en klimaatproblemen tegen te gaan.

  door SP2010
 • Europese kenniseconomie

  ?

  De Europese Unie moet haar inspanningen intensiveren om een mondiaal concurrerende, dynamische en innovatieve kenniseconomie te worden. D66 is voorstander van een sterke samenwerking en meer middelen voor Europa op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Internationale programmering en samenwerking wordt bevorderd zowel in strategische prioriteiten, als in grensstreken en voor het MKB. Er worden realistische doeleinden geformuleerd waarop de lidstaten elkaar kunnen aanspreken.

  door D662010
 • Internationale financiële autoriteit

  ?

  Een mondiale Financiële Autoriteit, waarin het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgaat, moet het financiële stelsel beter beschermen. Andere landen – buiten de G20 – krijgen daar een stevigere stem in. Ook de Wereldbank wordt gedemocratiseerd.

  door SP2010
 • Flitskapitaal stoppen

  ?

  Aan flitskapitaal wordt in internationaal verband paal en perk gesteld. Hedgefondsen die misbruik maken van het vrije kapitaalverkeer, worden aangepakt.

  door SP2010
 • Internationale reservemunt

  ?

  De dollar werkt instabiliteit in de hand. De centrale rol van de dollar wordt overgenomen door een volwaardige internationale reservemunt, gebaseerd op de al bestaande speciale trekkingsrechten (SDR’s) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

  door SP2010
 • EU2020 niet vrijblijvend

  ?

  D66 wil dat Nederland proactief positie kiest in het plan EU2020 en bij het eigen economisch beleid optimaal gebruik maakt van de kansen die dit voor Nederland biedt. EU2020 kan alleen een succes worden met bindende afspraken. Dus geen vrijblijvendheid meer, maar gebruik maken van bindende wetten en regels, meetbare targets, die publiekelijk worden geëvalueerd.

  door D662010
 • Banden met frontlijnstaten van de islam

  ?

  Banden met frontlijnstaten van de islam die in het defensief zitten aanhalen

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen