stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Internationaal visverbod schaarse vis

  ?

  Om de overbevissing van de Noordzee tegen te gaan dient er een internationaal visverbod te komen voor specifieke vissoorten wanneer deze in de paringsperiode komen. In de daaropvolgende periode dient er met speciale netten gevist te worden die de wegvangst van pasgeboren vissen tegengaat. Een internationale controlecommissie van experts dient de naleving hiervan te controleren en moeten de mogelijkheid hebben, indien nodig, algehele visverboden af te kondigen wanneer de populatie slinkt of wanneer vissers zich niet aan de regels houden.

  door studentFPS2010
 • Tonijnvangst verdrag

  ?

  Wij willen de Western and Central Pacific Fishery Commission (WCPFC) oproepen om een verdrag met de EU te sluiten dat zal leiden tot het behoud van de tonijn in de westelijke en centrale Stille Oceaan. In ruil daarvoor garanderen we een afzetmarkt. In het verdrag zal worden opgenomen: - 50% minder tonijnvangst in het gebied om de populatie gezond te houden - geen lokschepen meer - verbod op overladen op volle zee om piraterij tegen te gaan - stimuleren pole & line fishery (gerichte visvangst, behoud biodiversiteit) - subsidies voor duurzame vangst van tonijn voor de EU

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen