stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Internationaal visverbod schaarse vis

  ?

  Om de overbevissing van de Noordzee tegen te gaan dient er een internationaal visverbod te komen voor specifieke vissoorten wanneer deze in de paringsperiode komen. In de daaropvolgende periode dient er met speciale netten gevist te worden die de wegvangst van pasgeboren vissen tegengaat. Een internationale controlecommissie van experts dient de naleving hiervan te controleren en moeten de mogelijkheid hebben, indien nodig, algehele visverboden af te kondigen wanneer de populatie slinkt of wanneer vissers zich niet aan de regels houden.

  door studentFPS2010
 • Herziening van Nederlandse deelname aan internationale verdragen

  ?

  Herziening van Nederlandse deelname aan internationale verdragen

  door PVV2010
 • Ouderen en gehandicapten in zorginstellingen moeten meer rechten krijgen dan gevangenen

  ?

  Ouderen en gehandicapten in zorginstellingen moeten meer rechten krijgen dan gevangenen

  door PVV2010
 • Verbod op het generaal pardon

  ?

  Een wettelijk verbod op het generaal pardon

  door PVV2010
 • Dierenwelzijn door georganiseerde bescherming

  ?

  Ter bescherming van het welzijn van (huis)dieren zal de huidige Dierenbescherming meer steun en rechten krijgen. De centrale landelijke organisatie van dierenambulances wordt ook bij hen ondergebracht. Medewerkers van de dierenambulances krijgen (na het volgen van een opleiding) de gezagsbevoegdheden zoals treinconducteurs hebben. Ook komt er een landelijk meldnummer voor dierenleed.

  door studentFPS2010
 • Voetbalwet

  ?

  Ik wil graag er voor zorgen dat de zogenaamde voetbalwet wordt ingevoerd. Hiermee kunnen hooligans buiten het stadion worden gehouden wanneer zij zich hebben misdragen. Op dit moment kunnen hooligans gemakkelijk toch in het stadion komen, ook als zij een stadionverbod hebben. Met deze wet moeten hooligans tijdens wedstrijden van hun club zich melden bij de politie en mogen weer naar huis als de wedstrijd is afgelopen. Dit voor onbepaalde tijd.

  door studentFPS2010
 • Herzie de Grondwet

  ?

  De aanbevelingen om de Grondwet te herzien, gedaan door een commissie die er twee jaar aan heeft gewerkt, moeten aangenomen worden.

  door rrustema
 • Terugvorderen uitkeringsfraude tot op de laatste cent

  ?

  Fraude met uitkeringen is diefstal van gemeenschapsgeld. Onterecht betaalde uitkeringen dienen tot op de laatste cent te worden teruggevorderd. De VVD wil geen minimumbedrag waaronder niet wordt teruggevorderd. De VVD geeft fraudepreventie een hoge prioriteit door controles op rechtmatigheid uit te voeren. De VVD wil bovendien stoppen met de export van fraudegevoelige sociale voorzieningen, zoals de kinderbijslag buiten de EU.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen