stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Minimumloon even hoog voor alle leeftijden

  ?

  Langdurig en uitzichtloos werklozen met een uitkering zijn in Nederland voornamelijk ouderen zonder opleiding. Voor minimumloon-werk zijn ze onaantrekkelijk omdat scholieren en studenten niet alleen goedkoper zijn, maar - vooral de hoger opgeleiden onder hen - doorgaans ook efficiënter werken. In de horeca zie je dat zelfs 30-plussers al vervangen worden door scholieren en studenten die goedkoper zijn. Dat ze het vak niet beheersen weegt op tegen de besparing op loon. Buiten Nederland word je veel vaker bediend door vakmensen met grijs haar. Eigenlijk moeten scholieren en studenten hun tijd stoppen in het volgen van onderwijs. Als ze willen werken zouden ze een eerlijke concurrentie moeten aangaan met ouderen die ervaring en vaardigheden hebben. Nu is er een oneerlijke concurrentie op prijs waardoor jongeren makkelijk aan werk komen. Ze realiseren zich nu alleen niet dat ze op den duur weer vervangen worden door jongere werknemers of leeftijdgenoten die niet zijn gaan werken. Het minimumloon moet daarom voor jongeren gelijk getrokken worden met ouderen. Voor iedereen een even hoog minimumloon.

  door rrustema
 • Ontslagrecht niet versoepelen

  ?

  Ontslagrecht niet versoepelen

  door PVV2010
 • Geen verkorting van de WW

  ?

  We zijn tegen de verkorting van de duur van de WW.

  door SP2010
 • Geen versoepeling ontslagrecht

  ?

  Er wordt niet gemorreld aan de ontslagbescherming.

  door SP2010
 • Zekerheid voor tijdelijke werknemers

  ?

  Mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten bieden we meer zekerheid. Zij krijgen eerder recht op een vast contract. Om misstanden te bestrijden komt er een vergunningsplicht voor uitzendondernemingen. Ook mensen met een tijdelijk contract krijgen recht op een ontslagvergoeding.

  door SP2010
 • Geen marktwerking in arbeidsreïntegratie

  ?

  Grootschalige commerciële reïntegratiebedrijven zijn een geldverslindende flop. We draaien de marktwerking in de reïntegratie terug, zodat niet winst maken maar werk bieden centraal komt te staan. We schaffen het UWV af en brengen de taken onder bij de gemeente.

  door SP2010
 • AOW

  ?

  De AOW is onmisbaar voor een lang en onbezorgd leven. GroenLinks wil onder druk van de vergrijzing de AOW hervormen tot een flexibele regeling waar mensen die eerder zijn begonnen, eerder stoppen. De AOW (algemene ouderdomswet) is een basispensioen voor alle Nederlanders van 65 jaar en ouder. De regeling stamt uit 1957. Vergeleken met toen leven Nederlanders steeds langer en krijgen ze minder kinderen. De kosten stijgen daardoor niet alleen; steeds minder werkende mensen moeten die kosten betalen. Al tientallen jaren maken deskundigen zich daarom zorgen over de betaalbaarheid van de AOW. GroenLinks wil de AOW sociaal, eerlijk en modern maken. GroenLinks koppelt daarom de leeftijd waarop mensen AOW krijgen aan het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Iedereen krijgt na 45 jaar werken een AOW uitkering. Mensen die door overmacht – arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of intensieve zorgtaken – niet kunnen werken, bouwen ook AOW op. Doordat GroenLinks de AOW koppelt aan het aantal gewerkte jaren, kunnen mensen die vroeg zijn begonnen al eerder stoppen. Zo beginnen de bouwvakker en de crècheleidster op hun 18e en zijn met 63 jaar al klaar. Dokters en advocaten studeren langer en werken daarom ook langer door. Op deze manier stimuleert GroenLinks dat iedereen meedoet. De plannen van GroenLinks leiden ertoe dat de arbeidsparticipatie omhoog gaat. GroenLinks wil het nieuwe AOW-plan in 2012 laten ingaan voor mensen die dan jonger zijn dan veertig jaar.

  door GroenLinks2010
 • Afschaffen UWV/CWI

  ?

  Afschaffen UWV/CWI, taken gaan naar gemeente

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen