stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Huurbescherming voor zelfstandigen

  ?

  Zelfstandigen die een bedrijfspand huren, krijgen een betere huurbescherming.

  door SP2010
 • Toegang tot pensioensysteem voor zzp'ers

  ?

  Een groep werkenden die niet volledig kunnen profiteren van het collectieve pensioensysteem, zijn de zzp’ers. In de huidige wetgeving kunnen zij na uittreding bij een fonds nog kiezen voor tien jaar vrijwillige aansluiting. Daarvan wordt drie jaar fiscaal ondersteund. De VVD wil die termijn optrekken tot tien jaar.

  door VVD2010
 • Van loondienst naar zelfstandig ondernemen

  ?

  De overstap van loondienst naar zelfstandig ondernemen moet worden versoepeld. Voor ZZP­ers in de situatie van werk naar werk zullen faciliteiten moeten worden gecreëerd, zodat zij gebruik kunnen maken van kinderopvang en aftrekbaarheid van kosten van bedrijfsruimten.

  door D662010
 • Sociale zekerheid voor zelfstandigen

  ?

  We onderzoeken hoe we zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die werk verrichten dat in hun sector voornamelijk in loondienst wordt gedaan onder de sociale zekerheid kunnen brengen. Bijvoorbeeld door de opdrachtgever die onder een cao valt de pensioen- en arbeidsongeschiktheidspremie te laten betalen.

  door SP2010
 • Urencriterium verruimen

  ?

  Het urencriterium moet worden verruimd waardoor zelfstandigen sneller in aanmerking komen voor een belastingaftrek en er meer mogelijkheid komt voor bijscholing.

  door D662010
 • Levensloopregeling

  ?

  D66 wil dat de levenslooprege­ling ook voor zelfstandigen wordt opengesteld. De huidige regeling zorgt voor ongelijke behandeling: nu kunnen alleen werknemers er gebruik van maken, terwijl het voor alle werkenden zou moeten gelden.

  door D662010
 • Zelfstandige niet in collectieve arbeidsovereenkomst

  ?

  De VVD ziet zzp’ers als volwaardige ondernemers. Het is daarom onwenselijk als zij worden verplicht aan collectieve regelingen deel te nemen.

  door VVD2010
 • Frans regime ZZP overnemen

  ?

  Frans regime ZZP overnemen met 1 tarief voor sociale zekerheid, lasten en belasting en toelating naast regulier werk (doel 2M ZZP in 10 jaar ipv 900K).

  door spreeker

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen