stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Loon voor arbeid

  ?

  We stellen paal en perk aan de topinkomens. Bestuurders in de publieke en semi-publieke sector verdienen niet meer dan de minister-president. We steunen het streven van vakbonden om alle werknemers onder de bedrijfs-cao’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens en de tweedeling wordt tegengegaan. De algemeenverbindendverklaring van cao’s blijft bestaan.

  door SP2010
 • Afschaffen overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

  ?

  D66 wil de overdraagbare heffings­korting, de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’, versneld afschaffen, zonder uitzonderingen. Op dit moment wordt door deze subsidie het thuis zitten beloond.

  door D662010
 • Werken moet lonen

  ?

  Werken moet lonen

  door PVV2010
 • Belastingverlaging

  ?

  Meer werken moet meer lonen. D66 wil de belastingtarieven voor met name de lagere inkomens verlagen, via het belastingtarief in de 1e en 2e schijf en de inkomensafhankelijke arbeids­ en combinatiekorting (voor mensen die arbeid en zorg combineren). Juist door werk vanaf minimumloonniveau te stimuleren, kunnen we ook de huidige ‘outsiders’­ de mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeids­markt een prikkel geven om zich aan te bieden.

  door D662010
 • Zekerheid voor tijdelijke werknemers

  ?

  Mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten bieden we meer zekerheid. Zij krijgen eerder recht op een vast contract. Om misstanden te bestrijden komt er een vergunningsplicht voor uitzendondernemingen. Ook mensen met een tijdelijk contract krijgen recht op een ontslagvergoeding.

  door SP2010
 • Afschaffen ontziemaatregelen

  ?

  Om de arbeidspartici­patie van ouderen te verhogen, is het volgens D66 noodzakelijk om leeftijdsgebonden ‘ontziemaatregelen’ in CAO’s af te schaffen, en terugschakelen bespreekbaar te maken, zowel in loon als in uren. Op een moderne arbeidsmarkt kunnen ouderen dan langer aan het werk blijven omdat hun beloning in overeenstemming is met hun bijdragen op dat moment. Ook geeft dit vooral bij zware beroepen tijdig de mogelijkheid naar alternatieve bezigheden op latere leeftijd te kijken en te voorkomen dat deze mensen – noodgedwongen – afscheid nemen van de arbeidsmarkt.

  door D662010
 • Geen marktwerking in arbeidsreïntegratie

  ?

  Grootschalige commerciële reïntegratiebedrijven zijn een geldverslindende flop. We draaien de marktwerking in de reïntegratie terug, zodat niet winst maken maar werk bieden centraal komt te staan. We schaffen het UWV af en brengen de taken onder bij de gemeente.

  door SP2010
 • Sociale zekerheid voor zelfstandigen

  ?

  We onderzoeken hoe we zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die werk verrichten dat in hun sector voornamelijk in loondienst wordt gedaan onder de sociale zekerheid kunnen brengen. Bijvoorbeeld door de opdrachtgever die onder een cao valt de pensioen- en arbeidsongeschiktheidspremie te laten betalen.

  door SP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen