stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Beperken van hypotheken en provisies

  ?

  Het verstrekken van onverantwoord hoge hypotheken verbieden we. Zo voorkomen we wantoestanden. Provisies worden gemaximeerd en op termijn vervangen door een uurtarief of abonnementensysteem. Voor bepaalde categorieën producten - zoals schadeverzekeringen - kan een uitzondering worden gemaakt.

  door SP2010
 • Controle op financiële producten

  ?

  Nieuwe financiële producten worden voortaan vooraf gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Die grijpt meteen in als die producten niet deugen, zoals bij woekerpolissen.

  door SP2010
 • Aanvullende pensioenen harmoniseren met aanpassingen in de AOW

  ?

  Alhoewel de aanvullende pensioenen binnen het domein van de sociale partners vallen, is de VVD er voorstander van de aanvullende pensioenen te harmoniseren met de aanpassingen in de AOW. Wettelijk wordt vastgelegd dat een evenwichtige vertegenwoordiging van gepensioneerden in besturen van pensioenfondsen wordt opgenomen. De gevolgen van de sterke verhoging van de levensverwachting spelen immers evenzeer voor de aanvullende pensioenen. De recente, omvangrijke aanpassingen door de verschillende pensioenfondsen van hun verplichtingen spreken wat dit betreft boekdelen. Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen stapsgewijs naar 67 jaar wordt verhoogd. De fiscale behandeling van de premies voor het aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd. Deze maatregelen leiden via lagere loonkosten voor werknemers tot een betere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en tot meer koopkracht voor werknemers.

  door VVD2010
 • Levensloopregeling

  ?

  D66 wil dat de levenslooprege­ling ook voor zelfstandigen wordt opengesteld. De huidige regeling zorgt voor ongelijke behandeling: nu kunnen alleen werknemers er gebruik van maken, terwijl het voor alle werkenden zou moeten gelden.

  door D662010
 • Nationaliseren falende banken

  ?

  De financiële sector wordt grondig hervormd, om nieuwe ontsporingen te voorkomen. Met een nieuwe nationaliseringswet geven we de overheid de kans sneller in te grijpen bij falende banken en verzekeraars.

  door SP2010
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de private markt

  ?

  De VVD wil een grotere eigen verantwoordelijkheid in de verzekeringssfeer. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden tegen concurrerende en aantrekkelijke tarieven op de private markt aangeboden. Mensen kunnen zich daar zelf tegen verzekeren, net als voor inkomensvoorzieningen bij het overlijden van een partner. Daar hoort ook een degelijke controle op de verzekeraars bij.

  door VVD2010
 • Privatisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

  ?

  De VVD wil een grotere eigen verantwoordelijkheid in de verzekeringssfeer. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden tegen concurrerende en aantrekkelijke tarieven op de private markt aangeboden. Mensen kunnen zich daar zelf tegen verzekeren, net als voor inkomensvoorzieningen bij het overlijden van een partner. Daar hoort ook een degelijke controle op de verzekeraars bij.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen