stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Microfinanciering

  ?

  D66 wil dat de mogelijkheid van microfinanciering zo breed mogelijk beschikbaar wordt. Door deze financiering komen kleine ondernemers, waaronder ZZP­ers, makkelijker aan een startkapitaal.

  door D662010
 • Beperken van hypotheken en provisies

  ?

  Het verstrekken van onverantwoord hoge hypotheken verbieden we. Zo voorkomen we wantoestanden. Provisies worden gemaximeerd en op termijn vervangen door een uurtarief of abonnementensysteem. Voor bepaalde categorieën producten - zoals schadeverzekeringen - kan een uitzondering worden gemaakt.

  door SP2010
 • Spaargarantie

  ?

  D66 wil het deposito­garantiestelsel (de garantie dat spaarders tot een maximum bedrag hun spaartegoed terugkrijgen als de bank omvalt) hervormen tot een stelsel dat minder negatieve effecten heeft voor de banken die het goed doen.

  door D662010
 • Controle op financiële producten

  ?

  Nieuwe financiële producten worden voortaan vooraf gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Die grijpt meteen in als die producten niet deugen, zoals bij woekerpolissen.

  door SP2010
 • Nationaliseren falende banken

  ?

  De financiële sector wordt grondig hervormd, om nieuwe ontsporingen te voorkomen. Met een nieuwe nationaliseringswet geven we de overheid de kans sneller in te grijpen bij falende banken en verzekeraars.

  door SP2010
 • Bankenheffing

  ?

  Met een bankenheffing gaan banken bijdragen aan het oplossen van de schade die ze eerder hebben aangericht. Dat doen we het liefst internationaal. Maar als het moet, doen we het zelf, net als België en de Verenigde Staten.

  door SP2010
 • Spaarbanken scheiden van zakenbanken

  ?

  We scheiden spaar- en zakenbanken. Zo verhinderen we dat banken ooit nog gokken met het spaargeld van hun klanten. Dit doen we in Europees verband. In afwachting daarvan moeten Nederlandse banken alvast intern risicovolle en minder risicovolle activiteiten scheiden. De reserve-eisen voor banken worden scherper.

  door SP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen