stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Nieuwe kolencentrales verbieden

  ?

  De bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland wordt verboden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Generieke, snelle subsidies voor innovatie

  ?

  Er moeten enkele eenvoudige regelingen worden opgezet die generiek van aard zijn. Dat betekent dat niet een bepaalde technologie of werkwijze wordt gestimuleerd maar dat de innovatie in algemene zin wordt bevorderd. Kleine, specifieke innovatiesubsidies worden geschrapt. De generieke subsidies die overblijven, moeten sneller worden toegekend.

  door VVD2010
 • Regulering postmarkt

  ?

  We reguleren de postmarkt. We stellen eisen aan het loon en de arbeidsomstandigheden van postbodes.

  door SP2010
 • Microfinanciering

  ?

  D66 wil dat de mogelijkheid van microfinanciering zo breed mogelijk beschikbaar wordt. Door deze financiering komen kleine ondernemers, waaronder ZZP­ers, makkelijker aan een startkapitaal.

  door D662010
 • Tobintaks

  ?

  Een systeem van meer vaste wisselkoersen helpt nieuwe chaos te voorkomen. Een Tobintaks op internationale financiële transacties en dus ook op flitskapitaal zorgt ook voor meer rust (de zogenaamde Robin Hood-belasting). Met de opbrengst ervan helpen we extreme armoede en klimaatproblemen tegen te gaan.

  door SP2010
 • Internationale financiële autoriteit

  ?

  Een mondiale Financiële Autoriteit, waarin het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgaat, moet het financiële stelsel beter beschermen. Andere landen – buiten de G20 – krijgen daar een stevigere stem in. Ook de Wereldbank wordt gedemocratiseerd.

  door SP2010
 • Flitskapitaal stoppen

  ?

  Aan flitskapitaal wordt in internationaal verband paal en perk gesteld. Hedgefondsen die misbruik maken van het vrije kapitaalverkeer, worden aangepakt.

  door SP2010
 • Internationale reservemunt

  ?

  De dollar werkt instabiliteit in de hand. De centrale rol van de dollar wordt overgenomen door een volwaardige internationale reservemunt, gebaseerd op de al bestaande speciale trekkingsrechten (SDR’s) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

  door SP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen