stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Groene open source

  ?

  D66 ziet in de ontwikkeling van biotechnologie en nieuwe gewassen kansen voor duurzamere en productievere landbouw. Onderzoek en ontwikkeling op dit vlak moeten mogelijk blijven.

  door D662010
 • Belasting op vlees

  ?

  In Nederland wordt teveel vlees gegeten. Ik stel daarom voor belasting op vlees in te voeren. Bij de productie van de veestapel gaat erorm veel energie verloren, de hoeveelheden voedsel die gegeten worden door de veestapel zijn enorm. Hiervoor worden oerbossen gekapt, omdat die gronden dan vervolgens kunnen fungeren voor veevoer productie. Daarbij is de veeteelt sector ook een zeer vervuilende sector door veel methaanuitstoot. En tevens vereist het ook intensief waterverbruik. Om de vleesconsumptie in te perken en de (mondiale) vervuilende effecten te verminderen moet vlees op de bon (student 2419)

  door studentFPS2010
 • Innovaties voor de glastuinbouw

  ?

  Er zijn veel innovaties beschikbaar om het energieverbruik van de productie in kassen te verminderen. Energie-efficiƫntere daken, bodems, lampen en watersystemen kunnen een kas zlefs tot een producent van energie maken. Daarom moet het voor glastuinbouwproducenten gemakkelijker worden subsidie te krijgen voor de implementatie van dit soort innovaties. Op dit moment is de subsidie verbonden aan allemaal regels waaronder het mogelijk maken van rondleidingen. Dit zou geen voorwaarde mogen zijn om energiezuinig te produceren. Ook zou de overheid producenten op andere manieren moeten stimuleren om energiezuinige te produceren, zodat deze ook een economisch belang zien van hun investeringen.

  door studentFPS2010
 • Koude-warmte opslag voor tuinders stimuleren

  ?

  In de tuinbouw wordt er gebruik gemaakt van heel veel kassen. In de zomer is het in de kassen te warm en moeten ze gekoeld worden en in de winter moeten ze verwarmd worden omdat het anders te koud is. Dit kost ontzettend veel energie. Nu is er een oplossing voor, namelijk koude warmte opslag, kortweg KWO. In de zomer wordt de warmte opgeslagen in een waterhoudende grondlaag en in de winter weer omhoog gepompt om de kas te verwarmen. Deze methode is heel erg geschikt voor kassen en er zijn al enorme besparingen mee bereikt. Het kost natuurlijk alleen wel wat om het aan te leggen. Om tuinders te stimuleren om dit toch te laten doen stel ik voor dat subsidies worden gegeven aan de bedrijven die op deze milieubewuste manier hun kassen verwarmen.

  door studentFPS2010
 • Verbied de import van gentechgewassen

  ?

  Nederland maakt zich in de EU sterk voor een verbod op de import van gentechgewassen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Uitstoot broeikasgassen landbouw in klimaatbeleid

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw moet een integraal onderdeel van het klimaatbeleid van Nederland gaan vormen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Klimaatbeleid inclusief broeikasgassen uit de landbouw

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw moet een integraal onderdeel van het klimaatbeleid van Nederland gaan vormen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Meer biologische landbouw

  ?

  Er wordt meer geĆÆnvesteerd in biologische landbouw; het areaal in Nederland wordt vergroot door het geven van omschakelsubsidies, en de consumentenvraag wordt gestimuleerd door o.a. fiscale maatregelen en consumentenvoorlichting.

  door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen