stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Nieuwe kolencentrales verbieden

  ?

  De bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland wordt verboden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Energieverbruik in jaarrekening grotere bedrijven

  ?

  Grotere bedrijven moeten in hun jaarrekeningen laten zien hoeveel energie zij hebben bespaard ten opzichte van het vorige jaar

  door PartijvoordeDieren2010
 • Samenwerking voor opwekking hernieuwbare energie

  ?

  Nederland is versnipperd wat betreft vernieuwing in de energiesector. In de gevestigde politiek is er enigszins sprake van een gezamenlijk doel, namelijk het vernieuwen van de energiesector. Voor de manier waarop dit moet gebeuren is echter geen gezamenlijke visie vast te stellen. De één pleit voor kernenergie, de ander voor grootschalige projecten als 'windfarms' en weer een ander pleit voor decentrale energieopwekking. Feit is echter dat al deze visies op zichzelf nooit de volledige energiesector kunnen vernieuwen. Er zal moeten worden samengewerkt, compromissen worden gesloten en doelen moeten verenigd worden. Wij stellen daarom voor een samenwerkingsverband op te richten die bestaat uit vertegenwoordigers uit de energiesector, de politiek, het ambtenarenapparaat en de NGO's. Dit samenwerkingsverband moet het Nederlandse investeringsklimaat bevorderen, de bureaucratie doorbreken, beleidsmakers adviseren en subsidies coördineren en bevorderen (meer dan de helft blijft onbenut). Zeer belangrijk is echter wel dat zulk een samenwerkingsverband mandaat, invloed en draagvlak krijgt.

  door studentFPS2010
 • Duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen

  ?

  Biobrandstoffen die niet voldoen aan strenge integrale duurzaamheidscriteria worden verboden. Er worden strenge duurzaamheidscriteria opgesteld op basis van een volledige duurzaamheidsanalyse van alle onderdelen van het productieproces.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen emissiehandel

  ?

  Geen emissiehandel

  door PVV2010
 • Alleen duurzame energie stimuleren

  ?

  Volgens een rapport van onderzoeksbureau Ecofys en CE Delft stimuleert de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele energie met 5,8 miljard euro per jaar met ruim 50 regelingen. Duurzame energie wordt met maar 1,5 miljard euro per jaar gestimuleerd. Het spreekt voor zicht dat die 50 regelingen dienen te verdwijnen of aangepast zodat ze niet het gebruik van fossiele energie, maar die van duurzame energie stimuleren.

  door rrustema
 • Groene open source

  ?

  D66 ziet in de ontwikkeling van biotechnologie en nieuwe gewassen kansen voor duurzamere en productievere landbouw. Onderzoek en ontwikkeling op dit vlak moeten mogelijk blijven.

  door D662010
 • Kernenergie uitfaseren

  ?

  Kernenergie is niet de oplossing voor het energie- en klimaatprobleem. Het is ouderwets en gevaarlijk, bovendien is het niet CO2-neutraal en daarom niet de oplossing voor het klimaatprobleem. Kernenergie is niet duurzaam en daarom alleen al is het niet geschikt als energiebron van de toekomst. Daarbij komt dat het totaal niet veilig is, we schepen toekomstige generaties op met gevaarlijk radioactief afval. En omdat uranium op raakt is kernenergie ook nog eens niet oneindig. Dit terwijl er talloze alternatieven zijn die wel duurzaam, veilig en oneindig zijn. Zonne-, wind- en waterenergie zijn de energiebronnen van de toekomst. Het is daarom van belang om deze te ontwikkelen zodat Nederland een vooraanstaand land kan worden wat betreft duurzame energie. Omdat kolencentrales nog altijd veel slechter zijn dan kernenergie zal Borselle nog zolang open moeten blijven totdat er genoeg windmolens, waterkrachtcentrales en zonnepanelen zijn zodat er geen kolen- of kerncentrales meer hoeven te draaien. Het is wel van belang dat dit snel gebeurt, maar het sluiten van kolencentrales gaat voor.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen