stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Nieuwe kolencentrales verbieden

  ?

  De bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland wordt verboden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen verplichte reductie CO2-uitstoot ontwikkelingslanden

  ?

  Hoewel klimaatverandering is veroorzaakt door de economische groei van de geïndustraliseerde landen, worden ontwikkelingslanden mede-verantwoordelijk geacht om bij te dragen aan de oplossing. De geïndustrialiseerde landen willen een systeem om hun CO2-uitstoot af te kopen door het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zouden 'koolstofmarkt'-geld krijgen als ze hun natuurgebieden intact laten en hun bossen duurzaam gebruiken. Dit betekent voor ontwikkelingslanden een oneerlijke belemmering van hun mogelijkheden van economische groei, terwijl rijke landen op dezelfde onduurzame manier verder kunnen groeien. Een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn het hier niet mee eens. Zij moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun landen willen ontwikkelen. Doordoor wordt er geëist dat de veroorzakers van de klimaatverandering hun klimaat schuld afbetalen aan ontwikkelingslanden, zodat ze effectieve adaptatiemaatregelen kunnen nemen en armoede kunnen bestrijden. Daarom is het van belang in de VN klimaatverdragen tot een standpunt te komen, waarbij de rijke landen overeenkomen onder welke condities zij hun klimaatschuld aan de ontwikkelingslanden kunnen overmaken.

  door studentFPS2010
 • Energieverbruik in jaarrekening grotere bedrijven

  ?

  Grotere bedrijven moeten in hun jaarrekeningen laten zien hoeveel energie zij hebben bespaard ten opzichte van het vorige jaar

  door PartijvoordeDieren2010
 • Duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen

  ?

  Biobrandstoffen die niet voldoen aan strenge integrale duurzaamheidscriteria worden verboden. Er worden strenge duurzaamheidscriteria opgesteld op basis van een volledige duurzaamheidsanalyse van alle onderdelen van het productieproces.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen bomenkap

  ?

  Sommige gemeenten kappen bomen en vormen plantsoenen om tot grasvelden als bezuinigingsmaatregel. Nederland heeft al weinig groen en dit groen wordt dan ook nog eens vernietigd door de overheid. Dit is onacceptabel en het groen in Nederland moet dan ook zo veel mogelijk behouden worden. We zijn voor meer groen, bijvoorbeeld in de vorm van parken in de stad. We zijn tegen de import van tropisch hardhout.

  door Lijst172010
 • Geen emissiehandel

  ?

  Geen emissiehandel

  door PVV2010
 • Zware metalen recyclen

  ?

  In je laptop zitten allerlei zware metalen verwerkt die niet alleen slecht zijn voor het milieu, maar ook slechte regimes in arme landen aan de macht houden omdat daar de grondstoffen worden gekocht. Daarom moet voortaan minstens 20% van al die zware metalen in electronica gerecycled zijn uit e-waste.

  door democraat
 • Kunstmatig vlees

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen wordt voor een kwart veroorzaakt door de vleesindustrie. Bovendien gaat de vleesindustrie met veel dierenleed gepaard. Daarom moet er een einde komen aan de vleesindustrie zoals wij die kennen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om kunstmatig vlees te maken door myoblasten uit varkens te isoleren en op kweek te zetten. Men hoeft hiervoor het varken niet te doden en, belangrijker nog, niet in onnatuurlijke omstandigheden te houden. Dit kunstmatige vlees moet worden gesubsidieerd! Hierdoor kunnen de prijzen van het kunstmatige vlees laag gehouden worden zoat er uiteindelijk op grote schaal overgegaan kan worden op het eten van kunstmatig vlees, opdat dierenleed en een kwart van de huidige broeikasgasemissie aan banden kan worden gelegd!

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen