stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Kunstmatig vlees

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen wordt voor een kwart veroorzaakt door de vleesindustrie. Bovendien gaat de vleesindustrie met veel dierenleed gepaard. Daarom moet er een einde komen aan de vleesindustrie zoals wij die kennen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om kunstmatig vlees te maken door myoblasten uit varkens te isoleren en op kweek te zetten. Men hoeft hiervoor het varken niet te doden en, belangrijker nog, niet in onnatuurlijke omstandigheden te houden. Dit kunstmatige vlees moet worden gesubsidieerd! Hierdoor kunnen de prijzen van het kunstmatige vlees laag gehouden worden zoat er uiteindelijk op grote schaal overgegaan kan worden op het eten van kunstmatig vlees, opdat dierenleed en een kwart van de huidige broeikasgasemissie aan banden kan worden gelegd!

  door studentFPS2010
 • Vleesconsumptie ontmoedigen via basisonderwijs

  ?

  Het huidige klimaatbeleid vertrouwt op technologische veranderingen. Een goedkoop en effectief alternatief is het aanpassen van de vleesconsumptie, verantwoordelijk voor 20% van de uitgestoten hoeveelheid CO2. Verandering in eetpatroon heeft een positief effect op mondiaal landverbruik, biodiversiteit en volksgezondheid. Recente ontwikkelingen zijn het voorstel van de 'Meatless Monday' en de debatten over de invoering van een vleesbelasting. Verandering in het individu brengt verandering in de samenleving teweeg. Daarom pleit ik voor een preventief beleid, waarbij op basisscholen informatie wordt verschaft over de negatieve kanten van overmatige vleesconsumptie. Hierdoor zal er een bewuste nieuwe generatie ontstaan die door een verandering van eetpatroon samenwerkt aan een duurzame wereld.

  door studentFPS2010
 • Gezondheid is eigen verantwoordelijkheid

  ?

  Over volksgezondheid valt ontzettend veel te zeggen en we zouden hier makkelijk tientallen pagina’s aan kunnen wijden. Vooralsnog zullen we het beperken tot een paar punten die voor ons belangrijk zijn. Het welzijn van alle burgers is belangrijk voor ons. We zien een aantal problemen op het gebied van gezondheid zoals een toename van het aantal mensen met overgewicht, bovenmatig alcoholgebruik, maar ook bijvoorbeeld een hoog percentage eenzaamheid (33%). Over het algemeen willen we al deze problemen bestrijden, maar niet met paardenmiddelen. Daarnaast vinden we vrijheid en eigen verantwoordelijkheid erg belangrijk. Mensen moeten zelf kunnen kiezen om veel te eten of drinken, maar als overheid zien we wel een taak om te zorgen voor goede voorlichting, zeker voor jongeren. Daarbij hoort ook dat we in ieder geval willen verzorgen dat er in schoolkantines de keuze voor gezond voedsel is, zonder dat we snoep willen verbieden.

  door Lijst172010
 • Vleesvrije dag elke week

  ?

  De Partij voor de Dieren wil in Nederland één vleesvrije dag in de week invoeren. De agrarische sector is de meest vervuilende sector in Nederland. Het verminderen van de vleesconsumptie zal de veestapel doen dalen. Ter illustratie: één dag in de week geen vlees eten staat gelijk aan het weghalen van 1.000.000 auto's.

  door studentFPS2010
 • Geen BTW op biologisch voedsel

  ?

  De Partij Biologisch Voedsel voor Iedereen (PBvIe) wil biologisch geproduceerde voedingsmiddelen voor iedere burger beschikbaar en betaalbaar maken. Dat willen we bereiken door biologische en duurzame voedingsmiddelen vrij te stellen van BTW. De PBVie vindt dat eerlijk, omdat we geloven in het principe 'de vervuiler betaalt'. Voor de productie van voedingsmiddelen uit de reguliere landbouw worden op grote schaal schadelijke pesticiden (in in het landbouwjargon 'gewasbeschermingsmiddelen') gebruikt. Deze chemicaliën verstoren het bodemleven, verpesten de waterkwaliteit en zijn funest voor de biodiversiteit. Ook voor de mens kunnen ze giftig zijn.

  door studentFPS2010
 • Subsidie voor slow-food

  ?

  Ons voortel is om het fenomeen 'slow-food' onder de aandacht te brengen. Veel mensen willen wel iets doen om bij te dragen aan behoud van het klimaat maar willen er niks voor in hoeven leveren. Slow-food biedt de uitkomst. Mensen kunnen lekker, gezond en afwisselend eten en hiermee hun steentje bijdragen aan een beter klimaat. De organisatie Slow-food doet dit op meerdere manieren maar is nog te onbekend om op grote schaal effect te hebben. Nederlandse boeren en tuinderijen kunnen door subsidies aangtrokken worden slow-food te gaan verbouwen en supermarkten om het te gaan verkopen! Op deze manier kan een ieder zijn/haar steentje bijdragen aan een beter milieu. En ook op een leuke, lekkere, voor een ieder toegankelijke manier, die mensen geen extra geld kost!

  door studentFPS2010
 • Belasting op vleesconsumptie

  ?

  Klimaatsverandering is een groot probleem. Er wordt ook gewerkt aan oplossingen hiervoor zoals elektrische auto's, zonne-energie, enzovoorts. Maar veel mensen weten niet dat de vleesproductie en -consumptie de grootste bron is van de uitstoot van broeikasgassen. Deze is verantwoordelijk voor 18 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Daarom vind ik dat hier maatregelen voor moeten worden getroffen. Er moet een taks komen op vlees, zodat de consument eerder geneigd is om minder vlees te consumeren. Ook zou er bijvoorbeeld een logo kunnen worden ontworpen, om de consument bewust te maken van de gevolgen van de vleesproductie en -consumptie.

  door studentFPS2010
 • Donderdag Veggiedag

  ?

  De opwarming van de aarde brengt allerlei klimaatveranderingen met zich mee. Dit uit zich in bijvoorbeeld droogte, orkanen en overstromingen. Hierdoor lopen miljarden mensen gevaar. Het is tijd dat we dit proberen te beperken. De veeteelt is één van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect. Het recept tegen klimaatverandering is daarom vleesmatiging. Het voorstel is om Donderdag Veggiedag in te voeren; een dag waarop geen vlees gegeten mag worden Hierdoor wordt de uitstoot van broeikasgassen geremd, daardat er minder veeteelt en minder transport van vee is. Het resultaat is dat de opwarming van de aarde afneemt en daarmee ook de klimaatveranderingen.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen