stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Schooluitval en spijbelen tegengaan

  ?

  Schooluitval en spijbelen tegengaan

  door PVV2010
 • Markttoezichthouders NMa en OPTA in één

  ?

  Markttoezichthouders NMa en OPTA in één organisatie

  door PVV2010
 • Eisen aan onderwijs

  ?

  De vastgestelde referentieniveaus voor taal en rekenen zetten de standaard waarnaar scholen en docenten streven. Scholen moeten veel meer de ambitie uitspreken om het best denkbare onderwijs te geven. Docenten moeten de ruimte krijgen om hun kennis en vaardigheden met bezieling over te dragen. De inspectie moet de kwaliteit van scholen beoordelen op basis van de objectieve toegevoegde waarde van scholen. Zwakke scholen nemen we actief op sleeptouw. Als het dan nog niet lukt, moet een zeer zwakke school onherroepelijk dicht. We verscherpen de exameneisen in het middelbaar onderwijs en stellen de betrouwbaarheid van diploma’s zeker. De vrijheid van onderwijs (artikel 23) mag nooit worden uitgelegd als een recht op het geven van slecht of discriminatoir onderwijs. Deze vrijheid vraagt in de eerste plaats van schoolbesturen dat zij verantwoording afleggen over de onderwijsprestaties en hun bestuurlijk handelen.

  door PvdA2010
 • Plafondtarief bij telefonische wachtrij

  ?

  De partij vindt het belangrijk dat er voldoende informatie beschikbaar is voor alle lagen van de samenleving. Nederland dient een actiever beleid te voeren gericht op toegankelijkheid van informatie. Elke burger moet de mogelijkheid hebben te kunnen bellen met informatienummers tegen een betaalbaar tarief. Op dit moment kunnen bedrijven hun klanten voor onbepaalde tijd in de wacht zetten tegen een hoog tarief. De partij gaat hier een eind aan maken door de kosten van telefonische wachttijden aan banden te leggen. Dit met het wetsvoorstel om bedrijven die hun klanten langer dan tien minuten laten wachten, de overige kosten van het gesprek zelf te laten betalen.

  door studentFPS2010
 • Bedrijven hier aansprakelijk voor gedrag elders

  ?

  Nederlandse bedrijven en hun dochterondernemingen die in het buitenland betrokken zijn bij misstanden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij hebben aangericht. Bedrijven die overheidssubsidie willen ontvangen, moeten arbeidsrechten in het buitenland respecteren. Door geen gebruik te maken van dwangarbeid en vakbonden te respecteren.

  door SP2010
 • De Inspectie voor de gezondheidszorg moet gezag krijgen

  ?

  De Inspectie voor de gezondheidszorg moet gezag krijgen

  door PVV2010
 • Centraal examineren

  ?

  Zoveel mogelijk centraal examineren, elke opleiding wordt afgerond met heldere eindtermen

  door PVV2010
 • Bij dierenmishandeling verbod op houden van dieren

  ?

  Na veroordeling wegens dierenmishandeling, levenslang verbod op het houden van dieren

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen