stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen sekseapartheid

  ?

  Geen islamitische sekseapartheid; niet bij inburgeringscursussen, niet bij theaters, niet bij bibliotheken, niet bij zwembaden of waar dan ook

  door PVV2010
 • Eisen aan onderwijs

  ?

  De vastgestelde referentieniveaus voor taal en rekenen zetten de standaard waarnaar scholen en docenten streven. Scholen moeten veel meer de ambitie uitspreken om het best denkbare onderwijs te geven. Docenten moeten de ruimte krijgen om hun kennis en vaardigheden met bezieling over te dragen. De inspectie moet de kwaliteit van scholen beoordelen op basis van de objectieve toegevoegde waarde van scholen. Zwakke scholen nemen we actief op sleeptouw. Als het dan nog niet lukt, moet een zeer zwakke school onherroepelijk dicht. We verscherpen de exameneisen in het middelbaar onderwijs en stellen de betrouwbaarheid van diploma’s zeker. De vrijheid van onderwijs (artikel 23) mag nooit worden uitgelegd als een recht op het geven van slecht of discriminatoir onderwijs. Deze vrijheid vraagt in de eerste plaats van schoolbesturen dat zij verantwoording afleggen over de onderwijsprestaties en hun bestuurlijk handelen.

  door PvdA2010
 • Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen

  ?

  Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen

  door PVV2010
 • Gelijkwaardige rolverdeling

  ?

  Hoewel vrouwen de laatste decennia in groten getale tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden, is de arbeidsparticipatie van vrouwen (vooral in uren) internationaal gezien nog steeds laag. Bovendien zijn er nog steeds erg weinig vrouwen in de hogere managementfuncties. Vrouwen werken voornamelijk in kleine deeltijdbanen. Achterhaalde principes in het arbeidsmarktbeleid (kostwinnersbeginsel, aanrechtsubsidies) moeten worden losgelaten om een gelijkwaardiger rolverdeling tussen werk en zorg te stimuleren. Daarom bepleit D66 uitbreiding van vaderschapsverlof. In dit kader past ook de verhoging van de combinatiekorting in de belastingen. Daarnaast strijdt D66 tegen inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij gelijk werk. Door deze maatregelen wordt het ook - of zelfs juist - voor vrouwen aan de onderkant van de arbeidsmarkt lonend om meer uren te gaan werken. D66 vindt het in principe in het belang van het kind dat ouders in geval van echtscheiding via een ouder- schapsconvenant tot co-ouderschap komen. D66 zet zich in voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de opvoeding en zorg van hun kinderen tijdens en na afloop van een relatie. Hierbij dient wel de wens van ieder individu qua levensinrichting gerespecteerd te worden.

  door D662010
 • Geen ‘positieve’ discriminatie

  ?

  Geen ‘positieve’ discriminatie

  door PVV2010
 • Acceptatieplicht bijzonder onderwijs

  ?

  D66 vindt het huidige artikel 23 van de Grondwet op termijn niet houdbaar voor het onderwijs. D66 wil dat scholen niet langer kinderen mogen weigeren vanwege hun geloof of achtergrond. Streng religieuze scholen mogen vrijzinniger leerlingen én leraren niet weigeren.

  door D662010
 • Stop de islamisering in de zorg

  ?

  Stop de islamisering in de zorg, stop voortrekken allochtonen en illegalen

  door PVV2010
 • Stekker uit Commissie Gelijke Behandeling

  ?

  De stekker uit de Commissie Gelijke Behandeling, de multiculturele schijnrechtbanken

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen