stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen sekseapartheid

  ?

  Geen islamitische sekseapartheid; niet bij inburgeringscursussen, niet bij theaters, niet bij bibliotheken, niet bij zwembaden of waar dan ook

  door PVV2010
 • Deeltijdwerk

  ?

  Om meer vrouwen naar de top te krijgen is het belangrijk dat we ons niet neerleggen bij de 60-uur aanwezigheidscultuur die in veel bedrijven heerst. Vrouwen én mannen zijn er bij gebaat als daar verandering in komt. Uit onderzoek blijkt dat 65% van de fulltime werkende mannen graag minder wil werken. Maar vanwege de carrièreschade doen ze het niet. GroenLinks staat voor ontspannen samen leven, ontspannen samen werken. Met de mobiele telefoon, email en internet én een flexibele werkhouding kan er veel meer in deeltijd gewerkt worden. Helaas staan veel managers daar negatief tegenover, zeker als het gaat om topfuncties. GroenLinks wil dat er meer voorlichting komt over het recht op deeltijdwerk. Daarnaast wil GroenLinks ook dat werknemers het recht krijgen op flexibele arbeidsuren en thuis werken. Dan kunnen ouders ’s middags met een kopje thee verhalen aanhoren en ’s avonds dat stuk afmaken.

  door GroenLinks2010
 • Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen

  ?

  Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen

  door PVV2010
 • Emancipatie

  ?

  Nog steeds scoort Nederland slecht in Europa als het gaat om de emancipatie van vrouwen. De meeste vrouwen in Nederland werken onvoldoende om economisch zelfstandig te zijn. Nederlandse mannen besteden relatief weinig tijd aan huishouden en de zorg voor kinderen. En het aantal vrouwen met hoge posities in het bedrijfsleven, de wetenschap en bij de overheid blijft onverminderd laag. GroenLinks vindt dat alle vrouwen economisch zelfstandig moeten kunnen zijn. Dat is belangrijk voor vrouwen en hun kinderen. En voor de samenleving, zodat we de kosten van de vergrijzing kunnen opvangen. Daarom wilde ook het kabinet dat er meer vrouwen gaan werken. Economische zelfstandigheid behoedt vrouwen voor armoede. Immers één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding (voor samenwonenden ligt dat percentage nog hoger). Voor vrouwen die niet werken betekent een scheiding vaak een enkeltje richting armoedige bijstand, net als voor hun kinderen. De grootste slag is te slaan door deeltijdwerk meer lonend te maken en thuiszitten niet meer te subsidiëren (zie aanrechtsubsidie). Het belastingstelsel moet zo worden herzien dat deeltijders sneller economisch zelfstandig zijn. Daarnaast wil GroenLinks op alle mogelijke manieren de combinatie arbeid en zorg beter gemakkelijker maken. Dat wil zeggen: beter ouderschapsverlof, betaald zorgverlof, het vaderverlof snel invoeren, net als het recht op thuiswerken. Goedkope en toegankelijke kinderopvang is een absolute voorwaarde. Ouders die willen (blijven) werken kunnen niet zonder. Eerder zorgde GroenLinks er al voor dat zelfstandige ondernemers en freelancers recht hebben op zwangerschapsverlof.

  door GroenLinks2010
 • Gelijkwaardige rolverdeling

  ?

  Hoewel vrouwen de laatste decennia in groten getale tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden, is de arbeidsparticipatie van vrouwen (vooral in uren) internationaal gezien nog steeds laag. Bovendien zijn er nog steeds erg weinig vrouwen in de hogere managementfuncties. Vrouwen werken voornamelijk in kleine deeltijdbanen. Achterhaalde principes in het arbeidsmarktbeleid (kostwinnersbeginsel, aanrechtsubsidies) moeten worden losgelaten om een gelijkwaardiger rolverdeling tussen werk en zorg te stimuleren. Daarom bepleit D66 uitbreiding van vaderschapsverlof. In dit kader past ook de verhoging van de combinatiekorting in de belastingen. Daarnaast strijdt D66 tegen inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij gelijk werk. Door deze maatregelen wordt het ook - of zelfs juist - voor vrouwen aan de onderkant van de arbeidsmarkt lonend om meer uren te gaan werken. D66 vindt het in principe in het belang van het kind dat ouders in geval van echtscheiding via een ouder- schapsconvenant tot co-ouderschap komen. D66 zet zich in voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de opvoeding en zorg van hun kinderen tijdens en na afloop van een relatie. Hierbij dient wel de wens van ieder individu qua levensinrichting gerespecteerd te worden.

  door D662010
 • Geen ‘positieve’ discriminatie

  ?

  Geen ‘positieve’ discriminatie

  door PVV2010
 • Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes

  ?

  Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes

  door PVV2010
 • Stoppen met de Vogelaarwijken

  ?

  Stoppen met de Vogelaarwijken

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen