stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Verklaring Omtrent Gedrag uitbreiden

  ?

  Om als onderwijzer, taxichauffeur, hulpverlener of verantwoordelijke voor persoonsgegevens te mogen werken vraagt de werkgever om een Verklaring Omtrent Gedrag die men zelf bij de overheid op kan vragen. Alle werkgevers zouden dit voor alle beroepen moeten kunnen vragen, waarbij dan ook gekeken wordt naar verkeersovertredingen, beledigingen van een ambtenaar in functie, vandalisme, openbare dronkenschap, drugshandel, verstoringen van de openbare orde en zo verder in de afgelopen vijf jaar. Allemaal overtredingen die geen indrukwekkende straffen opleveren maar wel op een betrouwbare manier vastgesteld kunnen worden.

  door rrustema
 • Minimumloon even hoog voor alle leeftijden

  ?

  Langdurig en uitzichtloos werklozen met een uitkering zijn in Nederland voornamelijk ouderen zonder opleiding. Voor minimumloon-werk zijn ze onaantrekkelijk omdat scholieren en studenten niet alleen goedkoper zijn, maar - vooral de hoger opgeleiden onder hen - doorgaans ook efficiënter werken. In de horeca zie je dat zelfs 30-plussers al vervangen worden door scholieren en studenten die goedkoper zijn. Dat ze het vak niet beheersen weegt op tegen de besparing op loon. Buiten Nederland word je veel vaker bediend door vakmensen met grijs haar. Eigenlijk moeten scholieren en studenten hun tijd stoppen in het volgen van onderwijs. Als ze willen werken zouden ze een eerlijke concurrentie moeten aangaan met ouderen die ervaring en vaardigheden hebben. Nu is er een oneerlijke concurrentie op prijs waardoor jongeren makkelijk aan werk komen. Ze realiseren zich nu alleen niet dat ze op den duur weer vervangen worden door jongere werknemers of leeftijdgenoten die niet zijn gaan werken. Het minimumloon moet daarom voor jongeren gelijk getrokken worden met ouderen. Voor iedereen een even hoog minimumloon.

  door rrustema
 • Ontslagrecht hervormen

  ?

  De doorstroming op de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd. Hiervoor moet het ontslagrecht worden hervormd. De arbeids­overeenkomst moet zonder tussenkomst van derden kunnen worden ontbonden, de preventieve toets bij het CWI kan worden geschrapt. De redelijkheid van het ontslag (en eventuele vergoeding) kan indien nodig achteraf door de kantonrechter worden vastgesteld. D66 wil dat de ontslagvergoeding zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in scholing en het verkrijgen van een nieuwe baan.

  door D662010
 • Lagere lasten voor kleine bedrijven met ziek personeel

  ?

  De lasten voor het doorbetalen van ziek personeel worden voor kleine bedrijven eerlijker verdeeld.

  door SP2010
 • Huurbescherming voor zelfstandigen

  ?

  Zelfstandigen die een bedrijfspand huren, krijgen een betere huurbescherming.

  door SP2010
 • Ontslagrecht niet versoepelen

  ?

  Ontslagrecht niet versoepelen

  door PVV2010
 • Leven lang leren

  ?

  Om mensen aan het werk te helpen en houden, moeten we blijven investeren in de inzetbaar­ heid van werknemers door op tijd bij en om te scholen. Een ‘leven lang leren’ moet volgens D66 dan ook het uitgangspunt zijn voor iedere werknemer én ondernemer. D66 pleit voor fiscale stimulering van levenslang leren, en het benutten van de sectorale scholingsfondsen.

  door D662010
 • Geen verkorting van de WW

  ?

  We zijn tegen de verkorting van de duur van de WW.

  door SP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen