stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Onderwijsinspectie toetst op kerndoelen

  ?

  Referentieniveaus voor taal en rekenen zijn niet bedoeld als knellend keurslijf, maar als hulpmiddel voor een vloeiender overgang tussen schoolsoorten. Toetsen en examens worden geijkt aan de referentieniveaus. De Inspectie toetst het onderwijs niet aan de referentieniveaus, maar aan de kerndoelen.

  door SGP2010
 • School niet afrekenen op rekenen en taal

  ?

  Resultaten voor rekenen en taal dienen als kwaliteitsaspect voor de onderwijsinspectie, maar kunnen geen wettelijke bekostigingsvoorwaarde zijn.

  door SGP2010
 • Minimumniveau taal en rekenen

  ?

  Tussen voortgezet en hoger onderwijs worden afspraken gemaakt over het minimumniveau van taal- en rekenvaardigheid. Een verplichte taal- of rekentoets kan als overgangsmaatregel dienen.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen