stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Onderwijsinspectie toetst op kerndoelen

    ?

    Referentieniveaus voor taal en rekenen zijn niet bedoeld als knellend keurslijf, maar als hulpmiddel voor een vloeiender overgang tussen schoolsoorten. Toetsen en examens worden geijkt aan de referentieniveaus. De Inspectie toetst het onderwijs niet aan de referentieniveaus, maar aan de kerndoelen.

    door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen