stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Huwelijk als samenlevingsvorm

  ?

  De publieke erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de gelijkschakeling van deze samenlevingsvormen met het huwelijk dient te verdwijnen.

  door SGP2010
 • Minister Jeugd en Gezin is nodig

  ?

  Om aan het belang van gezin en jeugd uitdrukking te blijven geven, is een minister van Gezin en Jeugd opnieuw nodig. Deze minister is ook verantwoordelijk voor onderwerpen als peuterspeelzalen en kinderopvang.

  door SGP2010
 • Preventie van echtscheidingen

  ?

  Inspanningen voor het in stand houden van huwelijken moeten krachtig ondersteund worden. De beschikbaarheid van programma’s voor vroegtijdige hulp en begeleiding moet vergroot worden.

  door SGP2010
 • Verplicht bemiddeling bij echtscheiding

  ?

  Bij echtscheiding dient bemiddeling verplicht te worden, zeker wanneer de ouders kinderen jonger dan 18 jaar hebben, teneinde de schade voor kinderen te beperken.

  door SGP2010
 • Ontmoedig echtscheiding

  ?

  Er dient meer aandacht te worden gegeven aan de negatieve gevolgen van echtscheiding.

  door SGP2010
 • Kinderopvang zelf betalen

  ?

  Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang, behalve wanneer sprake is van medische of sociale noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen.

  door SGP2010
 • Minder budget voor kinderopvang

  ?

  De Rijksbijdrage voor kinderopvang wordt gehalveerd. De resterende helft wordt verdeeld over alle ouders en wordt toegevoegd aan het nieuwe, robuuste kindgebonden budget. Ouders kunnen dan zelf bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden.

  door SGP2010
 • Taalvaardige kinderopvang

  ?

  Medewerkers in de kinderopvang dienen bekwaam en vaardig te zijn. Voldoende taalvaardigheid is een absolute voorwaarde en moet worden aangetoond.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen