stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Eerder naar school

  ?

  D66 wil een ‘leerrecht’ vanaf 2,5 jaar introduceren en daarmee ouders stimuleren hun kind te laten deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van hoge kwaliteit. In omringende landen zijn hiermee goede resultaten bereikt want in de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Met VVE kunnen talenten in de breedte worden ontdekt en gestimuleerd en eventuele (taal-)achterstanden vroeg worden gesignaleerd en aangepakt, spelenderwijs in één groep. Onder verantwoordelijkheid van de basisschool zorgt dit geïntegreerde educatieve programma in samenwerking met de kinderopvang en peuterspeelzalen voor een betere start in het voltijdse basisonderwijs.

  door D662010
 • Op school alleen onderwijs, geen opvang

  ?

  Scholen blijven uitsluitend verantwoordelijk voor onderwijs. Neventaken als buitenschoolse opvang worden afgestoten.

  door SGP2010
 • Voldoende kinderopvang

  ?

  D66 vindt het belangrijk dat er voldoende aanbod is van kinderopvang. De besteding van gelden dient echter kritisch te worden bezien op effectiviteit en proportionaliteit, met name naar de kinderopvangkosten gedeclareerd door grootouders moet goed worden gekeken. De regelgeving omtrent kinderopvang moet vereenvoudigd worden. D66 streeft naar een ‘leerrecht’ vanaf tweeënhalf jaar waarbij een combinatie kan worden gevonden van voorschoolse educatie, kinderopvang en onderwijs. Hiermee kan een oplossing worden gevonden voor de bestaande belemmeringen voor toegang tot de arbeidsmarkt wegens ontoereikende of te dure kinderopvang.

  door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen