stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Kunstmatig vlees

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen wordt voor een kwart veroorzaakt door de vleesindustrie. Bovendien gaat de vleesindustrie met veel dierenleed gepaard. Daarom moet er een einde komen aan de vleesindustrie zoals wij die kennen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om kunstmatig vlees te maken door myoblasten uit varkens te isoleren en op kweek te zetten. Men hoeft hiervoor het varken niet te doden en, belangrijker nog, niet in onnatuurlijke omstandigheden te houden. Dit kunstmatige vlees moet worden gesubsidieerd! Hierdoor kunnen de prijzen van het kunstmatige vlees laag gehouden worden zoat er uiteindelijk op grote schaal overgegaan kan worden op het eten van kunstmatig vlees, opdat dierenleed en een kwart van de huidige broeikasgasemissie aan banden kan worden gelegd!

  door studentFPS2010
 • Vleesconsumptie ontmoedigen via basisonderwijs

  ?

  Het huidige klimaatbeleid vertrouwt op technologische veranderingen. Een goedkoop en effectief alternatief is het aanpassen van de vleesconsumptie, verantwoordelijk voor 20% van de uitgestoten hoeveelheid CO2. Verandering in eetpatroon heeft een positief effect op mondiaal landverbruik, biodiversiteit en volksgezondheid. Recente ontwikkelingen zijn het voorstel van de 'Meatless Monday' en de debatten over de invoering van een vleesbelasting. Verandering in het individu brengt verandering in de samenleving teweeg. Daarom pleit ik voor een preventief beleid, waarbij op basisscholen informatie wordt verschaft over de negatieve kanten van overmatige vleesconsumptie. Hierdoor zal er een bewuste nieuwe generatie ontstaan die door een verandering van eetpatroon samenwerkt aan een duurzame wereld.

  door studentFPS2010
 • Rechten van het dier in de Grondwet

  ?

  Rechten van het dier in de Grondwet

  door PVV2010
 • Hoge minimumstraffen voor dierenmishandelaars

  ?

  hoge minimumstraffen voor dierenmishandelaars

  door PVV2010
 • Belasting op vlees

  ?

  In Nederland wordt teveel vlees gegeten. Ik stel daarom voor belasting op vlees in te voeren. Bij de productie van de veestapel gaat erorm veel energie verloren, de hoeveelheden voedsel die gegeten worden door de veestapel zijn enorm. Hiervoor worden oerbossen gekapt, omdat die gronden dan vervolgens kunnen fungeren voor veevoer productie. Daarbij is de veeteelt sector ook een zeer vervuilende sector door veel methaanuitstoot. En tevens vereist het ook intensief waterverbruik. Om de vleesconsumptie in te perken en de (mondiale) vervuilende effecten te verminderen moet vlees op de bon (student 2419)

  door studentFPS2010
 • Vleesvrije dag elke week

  ?

  De Partij voor de Dieren wil in Nederland één vleesvrije dag in de week invoeren. De agrarische sector is de meest vervuilende sector in Nederland. Het verminderen van de vleesconsumptie zal de veestapel doen dalen. Ter illustratie: één dag in de week geen vlees eten staat gelijk aan het weghalen van 1.000.000 auto's.

  door studentFPS2010
 • Geen BTW op biologisch voedsel

  ?

  De Partij Biologisch Voedsel voor Iedereen (PBvIe) wil biologisch geproduceerde voedingsmiddelen voor iedere burger beschikbaar en betaalbaar maken. Dat willen we bereiken door biologische en duurzame voedingsmiddelen vrij te stellen van BTW. De PBVie vindt dat eerlijk, omdat we geloven in het principe 'de vervuiler betaalt'. Voor de productie van voedingsmiddelen uit de reguliere landbouw worden op grote schaal schadelijke pesticiden (in in het landbouwjargon 'gewasbeschermingsmiddelen') gebruikt. Deze chemicaliën verstoren het bodemleven, verpesten de waterkwaliteit en zijn funest voor de biodiversiteit. Ook voor de mens kunnen ze giftig zijn.

  door studentFPS2010
 • Subsidie voor slow-food

  ?

  Ons voortel is om het fenomeen 'slow-food' onder de aandacht te brengen. Veel mensen willen wel iets doen om bij te dragen aan behoud van het klimaat maar willen er niks voor in hoeven leveren. Slow-food biedt de uitkomst. Mensen kunnen lekker, gezond en afwisselend eten en hiermee hun steentje bijdragen aan een beter klimaat. De organisatie Slow-food doet dit op meerdere manieren maar is nog te onbekend om op grote schaal effect te hebben. Nederlandse boeren en tuinderijen kunnen door subsidies aangtrokken worden slow-food te gaan verbouwen en supermarkten om het te gaan verkopen! Op deze manier kan een ieder zijn/haar steentje bijdragen aan een beter milieu. En ook op een leuke, lekkere, voor een ieder toegankelijke manier, die mensen geen extra geld kost!

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen