stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Wegenbelasting/kilometerheffing maar Duits model invoeren.

  ?

  De Duitse wegenbelasting (Kfz-Steuer) wordt bepaald aan de hand van een code die op het kentekenbewijs staat. Van invloed zijn vooral de CO2-uitstoot, de brandstof (benzine of diesel) en de cilinderinhoud.

  door spreeker
 • Frans regime ZZP overnemen

  ?

  Frans regime ZZP overnemen met 1 tarief voor sociale zekerheid, lasten en belasting en toelating naast regulier werk (doel 2M ZZP in 10 jaar ipv 900K).

  door spreeker
 • Koninklijke familie moet belasting ook betalen

  ?

  De koninklijke familie moet net als ieder ander in Nederland gewoon belastingen gaan betalen. Ook moeten privé eigendommen waaronder de Groene Draeck uit eigen portemonnee worden onderhouden in plaats van door belastinggeld.

  door jarodje
 • Geen internetbelasting

  ?

  Lijst 17 wil geen extra internetbelasting.

  door Lijst172010
 • Accijns op bio-industrie producten

  ?

  In de Nederlandse landbouw is het aandeel van biologische landbouw te gering. Het aandeel maatschappelijk verantwoorde biologische producten is op dit moment te klein ten opzichte van vervuilende kunstmatige bio-industrie producten. Ook pleiten wij voor de stimulering van de Nederlandse biologische landbouw. Op dit moment wordt nog 40% van de biologische producten geïmporteerd en dit willen wij terugbrengen tot minimaal 15%. Door middel van een verandering in de wet willen wij de marktmacht meer bij de Nederlandse boeren leggen. Het prijsverschil tussen biologische producten en producten uit de bio-industrie willen wij door een verandering in de belastingwet terugbrengen. Door accijns te heffen over producten geproduceerd in de bio-industrie en door biologische producten subsidie te geven willen wij de landbouw macht verschuiven naar een groene duurzame landbouw. Dit zal niet alleen ten goede komen van de beperking van CO2-uitstoot, maar hierdoor zal er ook meer groen ontstaan en in ieder geval behouden worden. Want gezonde koeien in de weide wil toch iedereen?

  door studentFPS2010
 • Vleestax

  ?

  Het eten van vlees heeft schadelijke gevolgen voor het milieu: de vee-industrie brengt een hoge uitstoot van broeikasgassen met zich mee (18% van de totale uitstoot), er wordt erg veel water verbruikt en er moet voor de verbouw van veevoer (met name sojabonen) tropisch regenwoud gekapt worden. Dat heeft een nadelig effect op de bio-diversiteit en tevens doet het de fotosythese modiaal afnemen (versterkt het broeikaseffect). Als laatste zorgt de vee-industrie voor een ongelijke voedselverdeling, aangezien veel (potentieel mensen-) voedsel als veevoer verwerkt wordt (50% van het graan gaat naar veevoer). Hierom pleiten wij voor een hogere belasting op vlees, namelijk 19%. Laat de vervuiler betalen!

  door studentFPS2010
 • Belastingheffing op vlees

  ?

  Ik stel een belastingheffing op vlees voor. Het gaat hier vooral om vlees wat de hele wereld over moet vliegen voordat het in de supermarkten ligt. Vee scheidt methaangas uit, wat een broeikasstof is. Bij het slachten en vooral vervoeren van vee en vlees komt er veel CO2, ook een broeikasgas, vrij. Deel ven ons vlees in de supermarkt komt uit landen zoals Brazilië en India. Een stuk vlees uit andere landen moet meer kilometers maken en stoot hierbij veel mer CO2 uit. Ik ben voor een heffing van belasting per vervoerde kilometer van vlees. De burger zal sneller en vaker overstappen naar vleesvervangers, wat beter is voor het milieu. In landen zoals India en China zal de komende jaren de vleesconsumptie sterk toenemen. Nederland zal een goed voorbeeld zijn voor deze landen om ze te stimuleren hetzelfde te doen.

  door studentFPS2010
 • Vlees en vis uit lage BTW-tarief

  ?

  De productie van dierlijke eiwitten voor consumptie heeft een grote impact op het milieu. De hoeveelheden water en plantaardige eiwitten die nodig zijn voor een kilo vlees zijn buiten proportie. Dierlijke eiwitten zijn geen basisbehoefte, maar een luxe-artikel. Daarom pleitten wij ervoor om de verkoop van vlees en vis te belasten met 19% BTW in plaats van de 6% die nu geheven wordt. Deze maatregel zal de consumptie doen afnemen en daarmee ook de impact op het milieu verminderen.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen