stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Nieuwe kolencentrales verbieden

  ?

  De bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland wordt verboden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Energieverbruik in jaarrekening grotere bedrijven

  ?

  Grotere bedrijven moeten in hun jaarrekeningen laten zien hoeveel energie zij hebben bespaard ten opzichte van het vorige jaar

  door PartijvoordeDieren2010
 • Duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen

  ?

  Biobrandstoffen die niet voldoen aan strenge integrale duurzaamheidscriteria worden verboden. Er worden strenge duurzaamheidscriteria opgesteld op basis van een volledige duurzaamheidsanalyse van alle onderdelen van het productieproces.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen emissiehandel

  ?

  Geen emissiehandel

  door PVV2010
 • Geen ‘klimaatbeleid’

  ?

  geen ‘klimaatbeleid’

  door PVV2010
 • Green New Deal

  ?

  We stellen een omvattende strategie voor de energie-, klimaat- en kredietcrisis voor. Milieuvriendelijke initiatieven worden gestimuleerd om economisch herstel te bevorderen. Er wordt sterk geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, waardoor meer banen ontstaan en de werkloosheid afneemt. Nederland wordt zo veel mogelijk zelfvoorzienend en verkrijgt daardoor een voordelige concurrentiepositie op de internationele markt. De huidige industrie gaat over in een koolstofarme economie en er komt een heffing op energie en grondstoffen. Het beleid en de nieuwe financieringsmethoden zorgen ervoor dat het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk wordt teruggedrongen. Dit vermindert klimaatverandering en creëert de mogelijkheid om energietekorten veroorzaakt door Peak Oil aan te kunnen. Het is een groene hervorming van de huidige economie.

  door studentFPS2010
 • Investeer in de woonbotenindustrie

  ?

  Klimaatscenario’s van het KNMI blijken robuust Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat de grote ijskappen op West-Antarctica en Groenland snel afkalven, Nederland en West-Europa snel opwarmen en dat de hevigheid van extreme buien toeneemt. Om ons hoofd boven water te houden zouden we massaal in de woonboten industrie moeten investeren!

  door orakel
 • Vleesconsumptie ontmoedigen via basisonderwijs

  ?

  Het huidige klimaatbeleid vertrouwt op technologische veranderingen. Een goedkoop en effectief alternatief is het aanpassen van de vleesconsumptie, verantwoordelijk voor 20% van de uitgestoten hoeveelheid CO2. Verandering in eetpatroon heeft een positief effect op mondiaal landverbruik, biodiversiteit en volksgezondheid. Recente ontwikkelingen zijn het voorstel van de 'Meatless Monday' en de debatten over de invoering van een vleesbelasting. Verandering in het individu brengt verandering in de samenleving teweeg. Daarom pleit ik voor een preventief beleid, waarbij op basisscholen informatie wordt verschaft over de negatieve kanten van overmatige vleesconsumptie. Hierdoor zal er een bewuste nieuwe generatie ontstaan die door een verandering van eetpatroon samenwerkt aan een duurzame wereld.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen