stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Natuur en duurzaamheid in het onderwijs

  ?

  D66 wil kinderen al op jonge leeftijd bewust leren omgaan met natuur en duurzaamheid. Daartoe wil D66 de kerndoelen in het basisonderwijs moderniseren, waardoor elke school natuur- en milieueducatie geeft. De relatie met voedselproductie in de landbouw ziet D66 daarbij als een wezenlijk element.

  door D662010
 • Met afrastering natuurgebieden dieren van de wegen houden

  ?

  Via deugdelijke afrastering tussen natuurgebieden en (snel)wegen wordt voorkomen dat dieren op de weg belanden, waarbij de mogelijkheid tot migratie door ondertunneling of viaducten wordt verzekerd.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Nederland gaat haar natuur met spoed herstellen en beschermen

  ?

  Nederland gaat haar natuur met spoed herstellen en beschermen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • De Natura 2000-gebieden zo snel mogelijk definitief

  ?

  De Natura 2000-gebieden worden zo snel mogelijk definitief aangewezen. De eerder geformuleerde doelen en grenzen mogen daarbij niet naar beneden worden bijgesteld.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Ecologische Hoofdstructuur zo spoedig mogelijk realiseren

  ?

  De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Dat betekent inzet op verwerving van gronden, het tot stand brengen van robuuste verbindingszones en het inrichten van nieuwe gebieden tot natuur.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Vergunningsplicht economische activiteit

  ?

  De vergunningsplicht wordt opnieuw ingevoerd: voordat een (economische) activiteit mag plaatsvinden in de buurt van beschermde natuur, moet worden getoetst op mogelijke schadelijke effecten. Dat geldt ook voor bestaande activiteiten.

  door PartijvoordeDieren2010
 • De intensieve veehouderij wordt afgeschaft

  ?

  De intensieve veehouderij wordt afgeschaft en maakt plaats voor een dier-, natuur-, milieu- en mensvriendelijke vorm van veehouderij.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Ecologische Hoofdstructuur verandert niet

  ?

  Gebieden die zijn aangewezen als onderdeel van de EHS, blijven binnen de EHS. Er wordt niet gemorreld aan de grenzen van de EHS ten nadele van de natuur.

  door PartijvoordeDieren2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen