stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Harde knip bachelor-masterstudie

  ?

  Studenten dienen eerst de bacheloropleiding af te ronden, voordat ze aan een masteropleiding kunnen beginnen.

  door SGP2010
 • Twee jaar masterstudie

  ?

  De lengte van masters wordt uitgebreid naar twee jaar en er komen topuniversiteiten. Hierbij is selectie van studenten mogelijk op basis van kwaliteit.

  door SGP2010
 • Hoge kwaliteit leraren met minor en master

  ?

  De behoefte aan nieuwe leraren mag niet leiden tot bijstelling van de bekwaamheidseisen van leraren en een verlaging van de status van leraren. De educatieve minor mag geen structurele bevoegdheid zijn. Leraren moeten binnen vijf jaar een educatieve master behalen.

  door SGP2010
 • Hoger collegegeld

  ?

  Het collegegeld voor de bachelor wordt geleidelijk verhoogd. Het collegegeld voor de master kan worden gedifferentieerd als daar een extra toegevoegde waarde voor de student tegenover staat. Dit mag niet leiden tot een beperktere toegankelijkheid van het onderwijs, wat gerealiseerd wordt door voor dit deel leningen te verstrekken onder voor de student gunstige voorwaarden (lange terugbetalingstermijn, lage rente).

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen