stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Brain drain

  ?

  Migratie is nadelig voor ontwikkelingslanden wanneer hun gediplomeerden massaal vertrekken om elders hun vak uit te oefenen. 4 op de 5 in Jamaica opgeleide artsen werken in het buitenland. In sectoren waar een brain drain dreigt mag Europa geen wervingscampagnes voeren onder geschoolde krachten. De EU moet met de regering van het land bespreken hoe zij tot een brain gain kan bijdragen, bijvoorbeeld door studenten op te leiden.

  door GroenLinks2010
 • Arbeidsmigratie

  ?

  Het recht om in elk land van de Europese Unie te werken is een belangrijke verworvenheid van de Europese integratie. Brussel en Den Haag moeten wel meer doen om arbeidsmigratie in goede banen te leiden, illegale arbeid te bestrijden en oneerlijke concurrentie aan te pakken. Dat geldt ook voor arbeidsmigratie van buiten de EU. Poolse arbeidsmigranten mogen niet tegen Nederlandse werknemers worden uitgespeeld. Zij hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk, normale arbeidstijden en fatsoenlijke huisvesting. Daar zet GroenLinks zich zowel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer voor in. Als de economie weer aantrekt zal ons land aan Polen, Roemenen en Bulgaren niet genoeg hebben om het werk gedaan te krijgen. Tegen 2011 stoppen er meer ouderen met werken dan er jongeren van school komen. Veel Oost-Europeanen keren terug naar hun land omdat de lonen daar stijgen. Ook in andere EU-landen zal de vergrijzing tot een groeiend aantal vacatures leiden. Het is hoog tijd dat de Europa de strijd om de kenniswerkers aanbindt met traditionele immigratielanden zoals de VS. Ook voor ongeschoold werk komt Europa handen tekort. Nu al zijn er 4 tot 8 miljoen illegaal werkende migranten in de EU. Ze maken huizen schoon of halen de oogst binnen. Een hardere aanpak van de werkgevers die illegalen uitbuiten kan de illegaliteit terugdringen. Daar heeft GroenLinks zich in het Europees Parlement sterk voor gemaakt. Zo krijgen de EU-landen zicht op de behoefte aan legale arbeidsmigranten. Dan kunnen meer mensen van buiten de EU een werkvergunning krijgen. Een Europees migratieloket biedt een alternatief voor de clandestiene oversteek naar Europa.

  door GroenLinks2010
 • Arbeidsmigratie uit arme landen

  ?

  Verdiensten van economische migranten uit arme landen zijn 15 keer hoger dan wat ze in hun land van afkomst zouden verdienen. Ze dragen dus bij aan een toename van het aantal kinderen dat daar naar school gaat en aan de reductie van kindersterfte in het eigen land. Ondertussen daalt de beroepsbevolking in het westen. De VN zegt: "arbeidsmigranten verhogen de economische productie en geven meer dan zij nemen."

  door rrustema
 • Remigratie

  ?

  Arbeidsmigranten dragen niet alleen bij aan de Europese welvaart, maar ook aan die van hun land van herkomst. De bedragen die migranten naar hun familie thuis sturen overtreffen de ontwikkelingshulp. Herkomstlanden hebben nog meer baat bij migranten die terugkeren om met de verworven kennis en middelen een bedrijf op te zetten. GroenLinks vindt dat de EU terugkeer moet stimuleren door migranten de kans te geven hun geluk te beproeven in het geboorteland zonder meteen hun verblijfsrecht te verspelen.

  door GroenLinks2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen