stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Nederlands onderwijs in het Nederlands

  ?

  Nederlands onderwijs in het Nederlands

  door PVV2010
 • Onderwijsinspectie toetst op kerndoelen

  ?

  Referentieniveaus voor taal en rekenen zijn niet bedoeld als knellend keurslijf, maar als hulpmiddel voor een vloeiender overgang tussen schoolsoorten. Toetsen en examens worden geijkt aan de referentieniveaus. De Inspectie toetst het onderwijs niet aan de referentieniveaus, maar aan de kerndoelen.

  door SGP2010
 • Wegwerken taalachterstanden

  ?

  D66 wil dat iedereen die dit nodig heeft de kans krijgt te werken aan een betere beheersing van de Nederlandse taal. Geen kind gaat van de basisschool af voor het behoorlijk Nederlands kan lezen en schrijven. Verbetering moet bereikt worden door extra taalles, het creëren van schakelklassen of ‘kopklassen’, of desnoods een zomercursus. D66 wil dat ook scholen in het voortgezet onderwijs stoomcursussen Nederlands aanbieden. In sommige gevallen moet zo’n cursus een verplicht karakter hebben, bijvoorbeeld als leerlingen door gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal niet mee kunnen komen. Voor volwassenen wil D66 ruimte geven aan thuislessen (in de vertrouwde omgeving), buddyprojecten en taalcoaches om de toegankelijkheid van taalonderwijs te vergroten.

  door D662010
 • School niet afrekenen op rekenen en taal

  ?

  Resultaten voor rekenen en taal dienen als kwaliteitsaspect voor de onderwijsinspectie, maar kunnen geen wettelijke bekostigingsvoorwaarde zijn.

  door SGP2010
 • Minimumniveau taal en rekenen

  ?

  Tussen voortgezet en hoger onderwijs worden afspraken gemaakt over het minimumniveau van taal- en rekenvaardigheid. Een verplichte taal- of rekentoets kan als overgangsmaatregel dienen.

  door SGP2010
 • Brede school als norm

  ?

  De brede school biedt kinderen een aaneensluitend totaalpakket van ontwikkelingsmogelijkheden: kinderopvang, voorschoolse educatie, sport, toneel, muziek en naschoolse opvang samen met en in aansluiting op het normale onderwijs. De brede school kan beter inspelen op de individuele behoeften van een kind: van meer aandacht geven aan talenten tot en met het adresseren van taal- en rekenachterstanden. Dit bevordert de ontwikkeling van kinderen én de arbeidsparticipatie van hun ouders. Onder aanmoediging van D66 zijn brede scholen op veel plekken al succesvol opgezet, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. D66 wil deze ontwikkeling versnellen, en heeft met succes een motie ingediend in de Tweede Kamer om de komende 4 jaren nog 1000 brede scholen te realiseren.

  door D662010
 • Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  ?

  Nederlands in de Grondwet (en het Fries)

  door PVV2010
 • Voorlichting in het Nederlands

  ?

  Geen folders of andere overheidscommunicatie in een taal anders dan Nederlands (of Fries)

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen